Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKırel, Çiğdem
dc.date.accessioned2020-06-29T12:46:24Z
dc.date.available2020-06-29T12:46:24Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23546
dc.description.abstractBenlik kavramı kültürel açıdan ele alındığında benlik kurgusu olarak ifade edilmektedir. Günümüzde örgütler, çalışanlarının işe ilişkin olumlu duygular beslemelerinin örgütün geleceği için öneminin farkında olduklarından çalışanların işe ilişkin iyilik halleri de giderek önem kazanan konular arasındadır. Ülkemizde özel sektör ve kamu sektörü iki farklı yapıdır ve birbirinden çok farklı değerlere ve örgüt yapısına sahiptir. Bu çalışmanın amacı çalışanların benlik kurgularının işe ilişkin duygusal iyilik halleri ile ilişkisisin kamu sektörü ve özel sektör bakımından karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi, Ankara ve Eskişehir illerinde kamu sektöründe ve özel sektörde çalışan 202 kişiden oluşmaktadır. Analizler sonucunda kamu sektöründe ilişki yöneliminin cinsiyete bağlı olarak farklılık gösterirken, kendileşme yöneliminin farklılık göstermediği, özel sektörde benlik kurgusunun cinsiyete göre farklılaşmadığı, işe ilişkin duygusal iyilik halinin kamu sektöründe, lise ve yüksek lisans-doktora değişkenleri bağlamında farklılık gösterirken özel sektörde eğitim seviyesine bağlı olarak herhangi bir farklılık göstermediği, her iki sektörde de çalışma yılının işe ilişkin duygusal iyilik halinde herhangi bir etkisi olmadığı, kamu sektöründe çalışanların işe ilişkin duygusal iyilik hallerinin özel sektörde çalışanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, kamu sektöründe işe ilişkin duygusal iyilik hali ile ilişki yönelimi arasında pozitif ilişki saptanırken, kendileşme yönelimi arasında ters yönlü ilişki saptanmıştır. Özel sektörde kendileşme yönelimi ve ilişki yönelimi ile işe ilişkin duygusal iyilik hali arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBenliken_US
dc.titleBenlik kurgusu ve işe ilişkin duygusal iyilik hali arasındaki ilişki : kamu ve özel sektörde karşılaştırmalı araştırmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorDindar, Simge


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record