Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBayrak, Coşkun
dc.date.accessioned2020-06-30T07:08:59Z
dc.date.available2020-06-30T07:08:59Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23556
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı öğretmenlerin görüşlerine göre öğretmenlik mesleğinin imajını ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğretmenlik mesleği imaj ölçeği (ÖMİÖ) geliştirilmiş ve bu ölçme aracı kullanılarak öğretmenlerin görüşlerine göre öğretmenlik mesleğinin imajı ortaya çıkarılmıştır. Araştırma, ölçme aracı geliştirme aşamasını kapsadığından karma araştırma yöntemi desenlerinden keşfedici sıralı desene göre tasarlanmıştır. Araştırma evrenini Eskişehir ili merkezinde görevli 8069 öğretmen oluşturmaktadır. Nitel veri toplama aşaması ölçüt örneklem tekniği ile oluşturulan dört odak grup (toplam 28 öğretmen) görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Nicel veriler 1439 öğretmenden 3 defada (417 AFA için, 328 DFA için, 694 son uygulama için) alınmıştır. Araştırmada, bu araştırma kapsamında geliştirilen öğretmenlik mesleği imaj ölçeği (ÖMİÖ) kullanılmıştır. Ölçek 28 madde ve 5 boyuttan oluşmaktadır. Ölçek boyutları a) öğretmenlerin mesleki ve kişisel özellikleri, b) toplumsal algı, c) mesleki cazibe, d) statü ve e) medya boyutlarıdır. Araştırmanın nitel veri toplama aşamasında elde edilen verilerin analizinde içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Son uygulama ile elde edilen nicel verilerin analizinde ise tanımlayıcı istatistik teknikleri, tek yönlü varyans analizi, bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin imajı hakkındaki görüşlerinin orta düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin mesleki ve kişisel özellikleri, mesleki cazibe ve statü boyutlarında meslek imajının iyi düzeyde olduğu, toplumsal algı ve medya boyutlarında ise düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMeslek İmajıen_US
dc.subjectÖlçek Geliştirmeen_US
dc.subjectİmajen_US
dc.subjectÖğretmenlik Mesleği İmajıen_US
dc.titleÖğretmenlerin görüşlerine göre öğretmenlik mesleğinin imajıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorDoğan, Özcan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record