Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Zekeriya
dc.date.accessioned2020-07-02T06:05:41Z
dc.date.available2020-07-02T06:05:41Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23588
dc.description.abstractBu tez, 2005:1- 2017:12 dönemi için Afganistan'da ulusal para değer kaybının kısa ve uzun vadeli etkilerini incelemektedir. Çalışmada, pozitif döviz kuru şokunun (devalüasyon) ihracat, ithalat ve dolayısıyla ticaret dengesi üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu doğrultuda vektör otoregresyon (VAR) modeli ve Cholesky ayrıştırma analizi kullanılmıştır. Çalışma bulgularına göre pozitif kur şoku ithalat üzerinde güçlü bir etkiye sahipken kur şokunun ihracat üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışmanın sonuçları, döviz kurundaki değer kaybının ithalatı azaltarak ticaret dengesini iyileştirdiğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, bu tez Afganistan ekonomisin de J-eğrisinin geçerli olduğuna ilişkin güçlü deliller sunmaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJ-eğrisien_US
dc.subjectDöviz Kuru Değer Kaybıen_US
dc.subjectAfganistan'ın Ticaret Dengesien_US
dc.titleJ-curve hypothesis : evidence from Afghanistan = J-eğrisi hipotezi: Afganistan örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorRezaee, Fareshta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record