Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzenbaş, Nazmiye
dc.date.accessioned2020-07-03T07:01:53Z
dc.date.available2020-07-03T07:01:53Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23609
dc.description.abstractTeknolojinin gelişmesi ve özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması ile günümüzde sıkça işlenmeye başlayan bir suç olan özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu (TCK md.134) inceleme konusu yapılmıştır. Bu suçun doğru incelenebilmesi için öncelikle özel hayat kavramının tanımı ve kapsamının açıklığına kovuşturulması gerekmektedir. Kişilerin hayatları kamusal alan, dar anlamda özel alan ve gizli alan olmak üzere üç farklı hayat alanından oluşmaktadır. Gizli alan hiçbir şekilde müdahale edilemeyen alandır. Dar anlamda özel alana ancak ülkenin güvenliğinin sağlanması gibi daha üstün bir değer adına müdahale edilebilmektedir. Kamusal alan ise kişilerin özel hayatlarının gizliliğinin en az korunduğu alandır. En genel ifade ile özel hayatın kapsamına kişilerin sırları, kişisel veriler, aile hayatı, iletişimi ve konutu girmektedir. Özel hayatın gizliliğini koruyan suçlar özellikle TCK'nın dokuzuncu bölümünde düzenlenmiştir. Haberleşmenin gizliliği gibi bazı spesifik konuları koruyan özel hükümlerin yanında, TCK md.134, torba suç niteliğinde, diğer maddelere girmeyen ancak kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden eylemlere uygulanmak üzere düzenlenmiştir. Bu suçun oluşabilmesi için faillerin kanunda tanımlanan hareketleri yapması gerekmektedir. Yoksa zaten herkes her gün birilerinin özel hayatına dair bilgileri öğrenmektedir. Özel hayatın gizliliğini ihlalin görüntü ve seslerin kayıt altına alınması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda fail daha ağır şekilde cezalandırılmaktadır. TCK'nın 134. maddesinin ikinci fıkrasında özel hayatın gizliliğinin ihlalinin ifşa suretiyle gerçekleştirilmesi hali düzenlenmiştir. Maddenin ilk halinde ifşa fiilinin basın yayın organları vasıtası ile gerçekleştirilmesi ağırlaştırıcı nitelikli hal olarak düzenlenmiş iken 02.07.2012 tarih 6352 sayılı Kanun ile bu nitelikli hal kaldırılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖzel Yaşamın Gizliliği Hakkıen_US
dc.titleÖzel hayatın gizliliğinin ihlali suçuen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorEfil, Alper Yaser


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record