Advanced Search

Now showing items 1-5 of 5

  • Mantıksal model (bulanık mantık (ANFIS)) ve fiziksel tabanlı (HEC-HMS) modelleri kullanılarak akım modellemesi ve tahmini 

   Tombul, Mustafa; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı; Temelli, Savaş Uğur (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Çalışmada, uygulama havzası olarak belirlenen Kurukavak deresi havzasına ait gözlenmiş, 30.06.1988 ve 01.06.2005 tarihlerinde gerçekleşen fırtına olaylarının verileri kullanılarak akım modellemesi ve tahmini yapılmıştır. ...
  • Metal yüklü heteropoli asit katalizörleri ve kinetik uygulamaları 

   Akbay, Elif; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı; Ertaş, Mert Can (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Gliserol ve asetik asit esterifikasyonu, elde edilen ürünler nedeniyle endüstri için oldukça önemli reaksiyonlar bir tanesidir. Bu çalışmada yeşil bir katalizör olan metal değişimli 12-tungstofosforik asit tuzu (M-TPA) ve ...
  • Seismic performance upgrading of reinforced concrete frames using shape memory alloy bars 

   Avşar, Özgür; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı; Duran, Burak (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Aktif fay hatlarını içerisinde barındıran bir deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde, can ve mal kayıplarına neden olan depremler yaşanmaktadır. Mevcut nüfusun önemli bir bölümünün şiddetli depremler üretebilecek fay ...
  • Sık kullanılan yapısal çelik kolon-kiriş birleşimlerinin lineer olmayan davranışı 

   Taşkın, Kıvanç; Peker, Kerem; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Bu çalışmada, Eurocode da tanımlı olmayan çelik kolon-kiriş birleşimleri çalışılmıştır. Birleşimler bileşen metodu tabanlı sonlu eleman analizi yapan IDEA STATICA programında gerçekleştirilmiştir. Modellenen birleşimler ...
  • Türkiye'de 1901-2015 yılları arasında Standart Yağış İndeksi'ne (SPI) göre trend analizi 

   Tombul, Mustafa; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı; Kuzay, Mustafa (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Kuraklık, bir bölgenin nem miktarındaki geçici dengesizliğin o bölgedeki su kıtlığı ile ilişkisi olarak tanımlanmaktadır. Kuraklığın olası etkilerini en aza indirebilmek veya bu etkilerden en az derecede etkilenmek amacıyla ...