Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Furan sübstitüe konjuge triazol bileşiklerinin sentezi ve kuantum kimyasal hesaplamaları 

      Görkem, Sultan Funda; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı; Akış, Merve (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
      Furan ve türevleri, tiyofenlere kıyasla organik elektroniklerde uzun yıllar dikkat çekmemiştir. Tiyofenden farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olması, oksijen atomunun kükürtten daha küçük olması ve yüksek ...