Advanced Search

Now showing items 1-7 of 7

  • Coğrafi bilgi sistemleri ortamında mobil tabanlı Anadolu Üniversitesi kampüs bilgi sistemi 

   Günay Aktaş, Semra; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı; Güven, Ebru (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Üniversiteler yaptığı çalışmalarla uluslararası hizmet veren öğretim kurumlarıdır. Açık alanlarda amaca uygun olan mekan ve bilgiyi rahatlıkla sağlamak, geniş bir çevreye hizmet ulaştıran üniversiteyi çok daha ulaşılabilir ...
  • Çocuk ölümlerinin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) yardımıyla analizi 

   Canbey Özgüler, Verda; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı; Yurdakul, Erdem (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Bu çalışmanın amacı, dünya genelinde çocuk ölümlerinin muhtemel sebeplerinin genel ve lokal analizler yardımıyla coğrafi bilgi sistemleri ortamında tespitinin yapılması, oluşturulan modellerde ölümlere sebep olabilecek ...
  • Eskişehir ili sismik tehlike analizi 

   Pekkan, Emrah; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı; Özmen, Hasan Burak (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   İnsanoğlu geçmişten günümüze birçok doğal afetle mücadele etmektedir. Bu doğal afetlerin başında depremler gelmektedir. Depremler meydana geldikleri bölgelerde ve etki alanları içerisinde bulunan canlı ve cansız varlıklar ...
  • İnsansız hava aracı destekli değişim analizleri : kentsel dönüşüm alanları uygulamaları örneklemesi 

   Çabuk, Alper (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   20. yüzyılın başlarında fikir olarak ortaya çıkan İnsansız Hava Araçları (İHA), son yirmi yılda birçok farklı alanda kullanım olanağı bulmuştur. Hem askeri hem de sivil alanlarda hizmete giren İHA’ların uzaktan algılama ...
  • İnsansız hava aracı ile elde edilen görüntülerden üretilen ortofoto ve sayısal yüzey modellerinin doğruluğunun araştırılması 

   Avdan, Uğur; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı; Şenkal, Emre (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Gelişen teknoloji ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı her alanda artmaktadır. Uçak, helikopter, uydu gibi birçok taşıyıcı platform yeryüzüne ait görüntülerin elde edilmesinde başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. ...
  • NDVI değerleri değişim analizi : Karaburun Yarımadası, İzmir örneği 

   Bakış, Recep; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı; Işık Pekkan, Özge (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Sürdürülebilir çevre ve doğal kaynak yönetimi çerçevesinde alınacak kararlarda, insan faaliyetleri ile doğal süreçler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için bitki örtüsü değişikliklerinin gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi ...
  • Web ortamında coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları ile yerel yönetimlerdeki hizmet kalitesinin arttırılması 

   Çabuk, Saye Nihan; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı; Türe, Tansel (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), coğrafi verinin kullanıldığı birçok uygulamada güçlü bir karar desteği sağlamakta ve karmaşık problemlere cevap üretmek için kullanılmaktadır. Bu uygulamalardan biri olan ve kısaca CBS'nin ...