Gelişmiş Arama

Toplam kayıt 11, listelenen: 1-11

  • Kriz yönetimi ve Samsung Note 7 örneklemesi 

   Özdemir, Özden (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Dünya üzerinde hızla yayılan rekabet ortamı başta bireyler olmak üzere tüm ülkeleri etkisi altına almakta ve bu durum zamanla olası kriz ihtimallerinin göz önünde bulundurularak hazırlıklı olunması gereken bir kriz yönetimi ...
  • Yetişkin öğrenenlerin kitlesel açık çevrimiçi derslere ilişkin görüşleri 

   Anadolu Üniversitesi; Yıldız Aybek, Hilal Seda (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Bu araştırmanın amacı, en az bir adet KAÇD’e katılmış olan öğrenenlerin KAÇD’ler hakkındaki deneyim ve düşüncelerini belirlemektir. Bu amaçla sekiz kadın iki erkek toplam 10 katılımcı ile bir görüngübilim çalışması yü ...
  • Dijital çağda yükseköğretim 

   Anadolu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu; Taşkıran, Ayşe (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Günümüzde endüstri çağından bütünüyle dijital çağa geçişin gerçekleşmekte olduğu zorlu dönüşüm sürecinde yükseköğretim kurumlarının bu değişime yaklaşımı nasıl olmalıdır sorusu giderek önem kazanmaktadır. Günlük yaşantıdaki ...
  • Yükseköğretimde etik: Gelecek için değer odaklı liderler 

   Anadolu Üniversitesi; Kaşıkara, Seher (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Globethics Yayınları tarafından 2017 yılı ocak ayında İsviçre’de yayımlanan Eğitim Etiği Serisi’nin 1. cildi olan “Yükseköğretimde Etik” kitabının editörlüğünü, Globethics.net’in Güney Afrika Direktörü Divya Singh ve ...
  • Öğrenme deneyimi tasarımı 

   Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi; 0000-0002-0949-4057; Peri Mutlu, Ayşe; Mutlu, Mehmet Emin (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   "Deneyim" öğrenmenin en önemli kaynaklarından biridir. Öğrenme deneyimlerinin düzenlenmesi süreci, geçmiş deneyimlerin değerlendirilmesi, şu anda yaşanmakta olan deneyimlerin izlenmesi-denetlenmesi ve gelecekte yaşanması ...
  • Sosyal medya gündeminin algılanışı üzerine niteliksel bir kullanıcı araştırması 

   Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Demirkol, Onurhan (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Bu çalışmada, sosyal medyanın gündemin belirlenmesindeki etkin rolü ile bu gündemin toplumsal bağlamdaki gerçekliği ve kalıcılığı arasındaki ilişkinin paralel olup olmadığı ve genel olarak internet iletişiminin niceliksel ...
  • “Biz”i tanımlarken ötekinin farklılığı: Açıköğretim sistemi öğrencilerinin cinslerin eşitsizliği çerçevesinde değerlendirilmesi 

   Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi; Kalkan, Başak; Gürses, Gülfem (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Bu araştırmanın amacı, yapısalcı ve post-yapılsalcı toplumsal cinsiyet parametreleri çerçevesinde uzaktan eğitim sistemi içinde öğrenim gören kadınlar için “biz” tanımının yapılıp yapılamayacağının ortaya konulması ve ...
  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerin mükemmeliyetçiliğe bakışlarının değerlendirilmesi 

   Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi; 0000-0003-1082-4073; 0000-0002-0194-616X; Sönmez, Harun; Aydın, Sinan; Er, Fikret (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Bu çalışmada, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin mükemmeliyetçiliğe bakışlarının çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeği ile değerlendirilmiştir. Açıköğretim Sisteminde belirli ...
  • Yükseköğretimde büyük veri ve öğrenme analitikleri: Güncel teori ve uygulamalar 

   Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi; Öztürk, Aylin (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Ben Kei Daniel editörlüğünde hazırlanan “Yükseköğretimde Büyük Veri ve Öğrenme Analitikleri: Güncel Teori ve Uygulamalar” başlıklı kitap, 2017 yılında yayımlanmıştır. Farklı alanlardaki yazarların katkısıyla iki ana tema ...
  • Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde tasarımın önemi (editöre mektup) 

   Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi; Tuna, Gamze (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Temel öğrenme etkinliklerini içeren, etkileşimi ve işbirliğini destekleyen, çok sayıda katılımcıya sahip çevrimiçi öğrenme ortamları olan Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde (KAÇD), ders tasarımı, içerdiği öğrenme malzemeleri ...
  • Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin Avrupa Birliği algısı 

   Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü; 0000-0002-4579-3759; Akdemir, Erhan (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Türkiye açısından evrensel çağdaş hedeflere ulaşmak; demokratikleşme ve özgürlük alanlarının genişlemesi, sosyo-ekonomik refah seviyesinin yükselmesi ve toplumsal kalkınmasının sağlanması anlamına gelmektedir. Bu çerçevede ...