Advanced Search

Now showing items 1-9 of 9

  • Açık ve uzaktan öğretimde t-Öğrenme 

   Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü; Dulkadir Yaman, Nihal (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Açık ve uzaktan öğretimde kullanılan teknolojilerden biri televizyondur. Etkileşimli televizyon, geleneksel televizyona ek olarak kullanıcılara etkileşimli içerik ve birden fazla etkileşim boyutu sunmaktadır. Öğrenenin ...
  • Dijital dünyada eğitim: teknoloji ve eğitime küresel bakış açıları 

   Anadolu Üniversitesi; Akgün Özbek, Ela (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Neil Selwyn tarafından yazılan Dijital Dünyada Eğitim: Teknoloji ve Eğitime Küresel Bakış Açıları 2013 yılında yayımlanmıştır. Sekiz bölümden oluşan kitap eğitim teknolojileri uygulamalarının küresel ve yerel politikaların ...
  • Harmanlanmış öğrenme ortamında proje tabanlı öğrenmenin gerçekleştirilmesi 

   Anadolu Üniversitesi; Uysal, Ömer (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   21. yüzyıl eğitimin anlayışının öğrenmeyi merkeze alan yöntem ve teknikleri işe koştuğu görülmektedir. Öyle ki yüz yüze öğrenme, esnek öğrenme, derin öğrenme, aktif öğrenme, katılımcı öğrenme, çevrimiçi öğrenme, açık ve ...
  • Lisansüstü Türk öğrencilerin kitlesel açık çevrimiçi dersleri (KAÇD) bırakma konularındaki algıları 

   Anadolu Üniversitesi; Bozna, Harun (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Kitlesel açık çevrimiçi dersler (KAÇD) son zamanlarda eğitimde çığır açan bir platformdur ve yükseköğrenimde kullanımı son zamanlarda oldukça yaygınlaşmış bir sözcüktür. Kitlesel açık çevrimiçi dersler çeşitli üniversiteler ...
  • Öğrenci destek malzemesi olarak kısa videolar: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İzle-Öğren Platformu 

   Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi; 0000-0003-2639-4987; Okur, Muhammet Recep; Yıldız Aybek, Hilal Seda (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi dahilinde geliştirilmiş olan video tabanlı Sor|İzle|Öğren web platformunun İzle-Öğren kısmı çeşitli boyutlarıyla ele alınmıştır. Bu boyutlardan birincisi Açık ve Uzaktan ...
  • TeSLA Projesi: öğrenme ortamları için uyarlanabilen ve güvenilir bir e-değerlendirme sistemi 

   Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi; 0000-0003-2639-4987; Koçdar, Serpil; Eby, Gülsün; Karadağ, Nejdet; Okur, Muhammet Recep (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Teknolojinin sunduğu olanaklar sayesinde öğrenen başarısının çevrimiçi ortamlarda değerlendirilmesi giderek yaygınlaşmaktadır. Son yıllarda başta açık üniversiteler olmak üzere birçok üniversitenin e-değerlendirme araçlarını ...
  • Toplumsal değişim, teknoloji ve eğitim ilişkisinde sosyal ağların yeri 

   Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi; Uça Güneş, E. Pınar (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Bu çalışmada, toplumsal değişimin ne olduğu ve insanlığın hangi evrelerden geçtiğine değinildikten sonra teknolojinin bu süreçteki etkisinden söz edilmiştir. Teknoloji ile ilişkisi kurulan toplumsal değişim, daha sonra ...
  • Uzaktan eğitim büro hizmetlerinde kalite: Eskişehir’de bir araştırma 

   Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi; 0000-0002-2577-4542; Baraz, A. Barış; Ayan, Yeliz (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Günümüzde, özel sektörden sonra kamu sektöründe de hizmet kalitesinin insanlar tarafından talep edilmeye başlaması, araştırmaları hizmet kalitesinin ölçümüne yöneltmiştir. Özellikle çok şubeli örgütlerde bütün şubelerde ...
  • Uzaktan öğrenenlerin akran değerlendirmesine yönelik görüşleri 

   Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi; Koçdar, Serpil; Karadağ, Nejdet (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Akran değerlendirmesi, öğrenen başarısının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden biri olup, öğrenenlerin belli ölçütler çerçevesinde birbirlerini değerlendirme süreci olarak tanımlanabilir. Akran değerlendirmesi ...