Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-08-04T08:42:46Z
dc.date.available2020-08-04T08:42:46Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationCeylan, M, Nur, K, Şihkamalova, Venera. (2020). Vietnam eğitim sisteminde eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), 10 (1), 701-728.en_US
dc.identifier.issn2146-4014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24375
dc.description.abstractBu araştırmanın genel amacı; Vietnam Eğitim Sistemi’nin ve eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinin incelenmesi ve Türkiye’deki uygulamalarla karşılaştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda yerli ve yabancı kaynaklar incelenmiştir. Vietnam Eğitim Sistemi Marksizm, Leninizm ve Ho Chi Minh felsefesine dayanmakla birlikte Vietnam’da sosyalist bir eğitim anlayışı benimsenmiştir. Eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim olmak üzere beş seviyeye ayrılmıştır. Zorunlu eğitim 10 yıldır. Yükseköğretime devam edebilmek için adayların yükseköğretime giriş sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yükseköğretimden mezun olan öğrenciler için Vietnam’da 2 yıl yüksek lisans ve 4 yıl doktora eğitimi veren üniversiteler bulunmaktadır. Yüksek lisans programlarına giriş koşulu, tam zamanlı lisans eğitimi almış olmaktır. Doktora eğitimi yüksek lisans mezunları için 2-3 yıl, lisans mezunları için 4 yıl sürmektedir. Vietnam’daki okul yöneticilerinin %40'ı eğitim yönetimiyle ilgili kısa süreli kurslarda eğitimlerini almış ve %0,02'si lisans ve yüksek lisansını eğitim yönetimi alanında yapmıştır. Vietnam’da lisans düzeyinde okul yöneticiliği programında da ders verilmeye başlanmıştır. Lisans düzeyinde okul yöneticiliği programlarının açılmaya başlaması, Vietnam’ın yönetimde bilimselliği ön plana aldığını düşündürmektedir. Araştırmacılar arasında yaygın bir görüş olan; okulların, yöneticisi kadar okul olduğu düşüncesi göz önüne alındığında Vietnam’ın eğitim yönetiminde bilimsel yollar izlediği takdirde eğitim sistemlerinin daha fazla gelişeceği sonucuna ulaşılmaktadır. Eğitim de toplumu her yönden kalkındıran bir süreç olduğuna göre Vietnam’ın ileride gelişmiş ülkeler arasında ilk sıralarda yer alacağı olası görülmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de de eğitim yönetimi alanında lisans programlarının açılması ve lisansüstü eğitimin yönetici atamalarında birincil koşul olarak yönetmeliklere girmesi önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractThe general aim of this study was to give general information about the education system of Vietnam and compare it with Turkey. For this purpose, local and foreign sources were examined. When the Vietnam Education System is examined, it is seen that the education system is based on Marxism, Leninism and Ho Chi Minh philosophy and socialist education is adopted. Education in Vietnam consists of 5 levels; pre-primary, primary, secondary, high school and higher education. Compulsory education is a total of 10 years. For graduates of higher education, there are universities in Vietnam that offer two years of master's and four years of doctorate. Ph.D. education lasts for 2-3 years for master graduates and 4 years for bachelor graduates. In Vietnam and Turkey, there are master and doctorate degrees related to education management. In addition, courses in the undergraduate school management program have started in Vietnam. The opening of undergraduate school management programs suggests that Vietnam will follow a scientific path in school management. It can be said that as long as Vietnam follows a scientific path in educational management, their education system will develop even more. Since education is a process that improves the society in all aspects, it is likely that Vietnam will be placed near top among the developed countries in the future. It is recommended that bachelor’s degree in education management should be introduced in Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimde Yönetsel Yapıen_US
dc.subjectEğitim Yöneticisi Yetiştirilmesien_US
dc.subjectKarşılaştırmalı Eğitim Yönetimien_US
dc.subjectVietnam Eğitim Sistemien_US
dc.subjectEducation Management Trainingen_US
dc.subjectSupervisory Structure in Educationen_US
dc.subjectComparative Education Managementen_US
dc.subjectVietnam Education Systemen_US
dc.titleVietnam eğitim sisteminde eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesien_US
dc.title.alternativeVietnam education system and the training of the education managersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI)en_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-7830-2584en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9047- 372Xen_US
dc.contributor.authorID0000- 0003-2981-3278en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage701en_US
dc.identifier.endpage728en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorCeylan, Müyesser
dc.contributor.institutionauthorNur, Kısmet
dc.contributor.institutionauthorŞihkamalova, Venera


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record