Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-08-04T08:43:38Z
dc.date.available2020-08-04T08:43:38Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationErbaş, Ergenekon, Y. (2020). İlköğretim kaynaştırma uygulamalarında sınıf içi geçişleri kolaylaştıran stratejiler. Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), 10 (1), 790-826.en_US
dc.identifier.issn2146-4014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24378
dc.description.abstractKaynaştırma uygulamalarının yürütüldüğü sınıflarda eğitim alan gelişimsel yetersizliği olan öğrenciler gün içinde birçok etkinlik, ders ve ortam arasında farklı geçişler yaşamaktadır. Tipik gelişen öğrenciler için bu geçişler çok az bir çaba ve destekle gerçekleşirken gelişimsel yetersizliği olan öğrenciler bu geçişleri yerine getirebilmek ve bu yönde beceri kazanabilmek için genellikle daha fazla desteğe ve rehberliğe gereksinim duymaktadırlar. Geçişlerde yaşanan zorluklar arttıkça uygun olmayan davranışlarda da artış gözlenmekte ve akademik öğrenmelere ayrılan süre boşa harcanmaktadır. Öğretmenlerin etkili öğrenmeyi sağlamak ve başarıyı arttırmak için akademik etkinlikleri planlamasının gerekliliği kadar sınıf içi geçişlerin planlanması ve bu geçişleri kolaylaştırmak için etkili geçiş stratejilerinin kullanılması da öğrenme ve başarı üzerinde etkilidir. Bu çalışmanın amacı, kaynaştırma uygulamalarının yürütüldüğü ilkokul ve ortaokul sınıflarında sınıf içi geçişleri desteklemek amacıyla kullanılan geçiş stratejilerini tanıtmaktır. Bu kapsamda bu çalışma ilgili alanyazında etkililiği kanıtlanmış geçiş stratejilerini ele alarak ve gelişimsel yetersizliği olan öğrencilerin eğitim gördüğü genel eğitim sınıflarında görev yapan öğretmenler için kılavuzluk etmeyi amaçlamaktadır.en_US
dc.description.abstractStudents with developmental disabilities who receive education in inclusive classrooms experience different transitions throughout the day between many activities, courses and environments. For students without special needs, these transitions do not require little effort and support, while students with developmental disabilities often need more support and guidance to fulfill these transitions and gain transition skills. As the difficulties in transitions increase, inappropriate behaviors increase and the time allocated to academic learning is wasted. There are many effective strategies in the literature for facilitating in-class transitions. While it is necessary for teachers to plan academic activities for providing effective learning and increasing the success, planning of classroom transitions and using effective strategies to facilitate transitions are also effective on learning and success. The aim of the current study is to introduce strategies that are used to support and facilitate in-class transitions in elementary and secondary school classrooms where inclusion is carried out. Whit in this context, this study aims to provide guidance for teachers who have students with developmental disabilities in general education classrooms by addressing the proven transition strategies in the relevant literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKaynaştırmaen_US
dc.subjectSınıf İçi Geçişleren_US
dc.subjectGeçiş Stratejilerien_US
dc.subjectGelişimsel Yetersizliği Olan Öğrencileren_US
dc.subjectİlköğretimen_US
dc.subjectInclusionen_US
dc.subjectIn-class transitionsen_US
dc.subjectTransition Strategiesen_US
dc.subjectStudents With Developmental Disabilitiesen_US
dc.subjectPrimary Educationen_US
dc.titleİlköğretim kaynaştırma uygulamalarında sınıf içi geçişleri kolaylaştıran stratejileren_US
dc.title.alternativeStrategies that facilitating in-class transitions in primary ınclusive classroomsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI)en_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002- 6565-0819en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2443-0884en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage790en_US
dc.identifier.endpage826en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorErbaş, Esra
dc.contributor.institutionauthorErgenekon, Yasemin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record