Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-08-25T08:54:52Z
dc.date.available2020-08-25T08:54:52Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationOkur, M. R, Yıldız Aybek, H. S. (2016). Öğrenci destek malzemesi olarak kısa videolar: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İzle-Öğren Platformu. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 150-167.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24533
dc.description.abstractBu çalışmada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi dahilinde geliştirilmiş olan video tabanlı Sor|İzle|Öğren web platformunun İzle-Öğren kısmı çeşitli boyutlarıyla ele alınmıştır. Bu boyutlardan birincisi Açık ve Uzaktan Öğrenme uygulamalarında öğrenen destek hizmetleri ve video malzemelerin öğrenen desteği kapsamında kullanılmasıdır. Araştırmanın ikinci boyutu ise video formundaki öğrenen destek malzemelerinin süresidir. Diğer bir boyut, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminde öğrenenlere sunulan destek hizmetleri ve bu hizmetler arasında video malzemelerin yeridir. Son olarak ise, İzle-Öğren web platformunun geliştirilmesindeki sebep ve amaçlar açıklanmış; platformda yer alan video malzemelerin geliştirilme sürecinden bahsedilmiş ve platformun yapısal özellikleri üzerinde durulmuştur. İzle-Öğren web platformuyla ilgili bu araştırmanın, ülkemizde ve dünyada Açık ve Uzaktan Öğrenme hizmeti veren kurumlara, öğrenen destek hizmetleri boyutunda yol gösterici nitelikte olduğu düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, İzle-Öğren (Watch-Learn) which is a part of Sor|İzle|Öğren (Ask-Watch-Learn) video based web platform that was developed within the Anadolu University Open Education System (OES) has been discussed with several dimensions. The first of these dimensions is learner support and the use of video within learner support. The second dimension of this study is the length of learner support videos. Another dimension is learner support services offered by Anadolu University (OES) and the role of video materials in these services. Finally, underlying causes and objectives of developing İzle-Öğren web platform were explained, the development process of video materials was mentioned and emphasized on the structural properties of that web platform. It is believed that this research about İzle-Öğren web platform could lead the institutions which provide Open and Distance Learning service in the matter of learner support services.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğrenen Destek Hizmetlerien_US
dc.subjectKısa Videoen_US
dc.subjectAçık ve Uzaktan Öğrenmeen_US
dc.subjectLearner Support Servicesen_US
dc.subjectShort Videoen_US
dc.subjectOpen and Distance Learningen_US
dc.titleÖğrenci destek malzemesi olarak kısa videolar: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İzle-Öğren Platformuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2639-4987en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage150en_US
dc.identifier.endpage167en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorOkur, Muhammet Recep
dc.contributor.institutionauthorYıldız Aybek, Hilal Seda


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record