Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTosun, Nilgün
dc.date.accessioned2020-08-25T08:55:29Z
dc.date.available2020-08-25T08:55:29Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationTosun, N. (2016). Meslek lisesi öğrencilerinin sosyal ağ kullanma alışkanlıkları ve sosyal ağ kullanımına ilişkin görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 114-149.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24534
dc.description.abstractİnternetin kullanıcılara sunduğu çok sayıda olanaktan biri de sosyal ağ üyeliğidir. Sosyal ağlar, bireylerin internet ortamında bir araya gelerek yazı, resim, fotoğraf ve video paylaşımları yapabilmesini sağlayan etkileşimli platformlardır. Konuyla ilgili olarak alan yazında, meslek lisesi öğrencileri ile yapılmış çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle araştırmada meslek lisesi öğrencileri ile çalışılmıştır. Bu araştırmada, meslek lisesi öğrencilerinin sosyal ağları kullanma alışkanlıklarını ortaya koymak, sosyal ağların günlük yaşamda ve eğitimde kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmanın katılımcıları, Kırklareli il merkezindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim görmekte olan 519 öğrencidir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen, 23 adet çoktan seçmeli ve 4 adet açık uçlu sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Bu sorularla öğrencilerin sosyal ağ kullanma durum ve alışkanlıkları ile sosyal ağların kendileri için önemi, yararı, kullanırken yaşadıkları sorunlar ve eğitimde kullanımına ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS istatistik programıyla analiz edilerek, sonuçlar yorumlanmıştır.en_US
dc.description.abstractOne of the several opportunities Internet provides to the users is social network membership. Social networks are interactive platforms providing individuals to share texts, pictures, photographs and videos coming together in an Internet environment. Individuals can sign up to one or more than one social networks for various reasons. When the literature related to the subject was reviewed, it didn’t find studies with vocational high school students. For that reason, the study was carried out with vocational high school students. The sample of the study included 519 students of a Vocational and Technical Anatolian High School in central Kırklareli province. In the study, a questionnaire form including 23 multiple choice and 4 open-ended questions developed by the researcher were used as the data collection tool. Through these questions, social networking status and habits of students, the importance of social networks for themselves, the benefits of using their experience and views on the use of problems, use in education were determined. Obtained data were analyzed using SPSS statistical software, and the results were interpreted.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Ağlaren_US
dc.subjectMeslek Lisesien_US
dc.subjectSosyal Ağlarda Güvenliken_US
dc.subjectEğitimde Sosyal Ağlaren_US
dc.subjectSocial Networksen_US
dc.subjectVocational High Schoolen_US
dc.subjectSafety in Social Networksen_US
dc.subjectSocial Networks in Educationen_US
dc.titleMeslek lisesi öğrencilerinin sosyal ağ kullanma alışkanlıkları ve sosyal ağ kullanımına ilişkin görüşlerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage114en_US
dc.identifier.endpage149en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record