Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-08-25T08:55:43Z
dc.date.available2020-08-25T08:55:43Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationUysal, Ö. (2016). Harmanlanmış öğrenme ortamında proje tabanlı öğrenmenin gerçekleştirilmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 89-113.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24535
dc.description.abstract21. yüzyıl eğitimin anlayışının öğrenmeyi merkeze alan yöntem ve teknikleri işe koştuğu görülmektedir. Öyle ki yüz yüze öğrenme, esnek öğrenme, derin öğrenme, aktif öğrenme, katılımcı öğrenme, çevrimiçi öğrenme, açık ve uzaktan öğrenme kavramlarının bu anlayışın bir sonucu olduğu söylenebilir. Alan uzmanları öğrenmenin daha etkili, daha kolay, daha hızlı ve daha ucuz olması için yollar aramaktadır. Dünyada milyonlarca öğrenci okullarda veya diğer eğitim kurumlarında yüz yüze öğrenmektedir. Elbette bu sürecin başarılı olması istenmektedir ve sürecin daha etkili kılınabilmesi için yapılan akademik araştırmalar sonrası yüz yüze öğrenme ve açık ve uzaktan öğrenme yöntemlerinin bir arada kullanılması uygun görülmüştür. Bu iki yöntemin entegrasyonu sonucunda üstün yanlar bir araya getirilmiş, zayıf yanlar ise güçlendirilmiştir. Sağladığı avantajlar ve esneklik dikkate alındığında yüz yüze eğitimde yıllardır gerçekleşmekte olan yüz yüze öğrenmenin harmanlanmış öğrenmeye dönüştüğü gözlenmektedir. Harmanlanmış öğrenme ortamlarının sağladığı esnekliğin doğru bir şekilde kanalize edilmesi gerekmektedir. İşte tam bu noktada harmanlanmış öğrenme ortamında proje tabanlı öğrenmenin uygulanması gündeme gelmektedir. Proje tabanlı öğrenme yapılandırılmış kuram kapsamında önerilmekte olan problem tabanlı öğrenme ve işbirlikli öğrenmenin bir bileşimi olarak da ifade edilmektedir. Proje tabanlı öğrenmenin, harmanlanmış öğrenme ortamlarında gerçekleştirilmesinin öğrenenlerin öğrenme amaçlarına ulaşmaları ve bunun yanında 21. yüzyıl becerilerini kazanmaları adına etkili bir buluşma olduğu ifade edilmektedir. Bu makalede harmanlanmış öğrenme, proje tabanlı öğrenme ve harmanlanmış öğrenme ortamında proje tabanlı öğrenmenin gerçekleştirilmesine yönelik bilgiler sunulmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe concept of education in the 21st century is to use learning-centered methods and techniques. So it can be said that face-toface learning, flexible learning, deep learning, active learning, participatory learning, online learning, open and distance learning are the results of this understanding. Experts are looking for ways to be more effective, easier faster and cheaper learning. Millions of students in schools or other educational institutions in the world are learning face to face. Of course, this process is required to be successful and after the academic researches using the combination of face to face learning and open and distance learning methods have been seemed more appropriate. As a result of integration of these two methods, superiors have been combined and the weaknesses have been strengthened. When the advantages and flexibility in face to face training is taken into account, it is observed that face to face learning have turned into blended learning. The flexibility provided by blended learning must be channeled correctly. At this point, the implementation of project based learning in blended learning environments come to the fore. Project based learning is defined as a combination of cooperative learning and the problem-based learning. The projectbased learning is also said to be an effective way to acquire 21st century skills. In this article, the information about blended learning, project based learning and integration of project based learning in blended learning is presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHarmanlanmış Öğrenmeen_US
dc.subjectProje Tabanlı Öğrenmeen_US
dc.subjectEntegrasyonen_US
dc.subjectBlended Learningen_US
dc.subjectProject Based Learningen_US
dc.subjectIntegrationen_US
dc.titleHarmanlanmış öğrenme ortamında proje tabanlı öğrenmenin gerçekleştirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage89en_US
dc.identifier.endpage113en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorUysal, Ömer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record