Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMercan, Nuray
dc.date.accessioned2020-08-25T08:56:53Z
dc.date.available2020-08-25T08:56:53Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationMercan, N. (2016). Çok kültürlü ortamlarda kültürlerarası farklılıkları yönetme sanatı: Kültürel zekâ. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 32-49.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24536
dc.description.abstractGünümüzde küreselleşme sadece ticari bir bütünleşme değil aynı zamanda farklı kültürleri bir araya getiren bir dinamizmdir. İletişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanılması ve sınırların yok olması buna paralel ortak pazarlar çok kültürlü çalışma ortamlarını da artırmış farklı kültürel desenleri geliştirmiştir. Kültürel zekâ, farklı kültürlerden çalışma gruplarını yönetebilmek, farklı uluslardan, farklı kurumlardan ve farklı mesleklerden gelen insanları tanımak, anlamak ve farklı kültürlerle çalışabilmede önemli bir kriterdir. Çok kültürlü ortamlar birbirine benzemeyen sosyal ve toplumsal olarak farklı yerlerden gelen insanların bir arada olduğu içinde birçok farklılığı barındıran ortamlardır. Dolayısıyla çok kültürlülük içinde insanların ve farklı kültürel geçmişlerin ortak çatı altında buluştuğu ve bu kültürel farklılıklardan bir sentez oluşması gerektiği düşüncesini de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, kültürler arası farklılıkları yönetmede kullanılan stratejilerinden biri olan kültürel zekâ olgusunu tanıtmaktır.en_US
dc.description.abstractToday, globalization is not only a commercial integration but also is a dynamism that brings different cultures together. The intensive use of communication technology and the disappearance of borders, parallel with them, common markets have increased multicultural working environments and developed different cultural patterns. Cultural intelligence is an important criterion in the ability of managing the working groups from different cultures, recognizing and understanding different people coming from different nationalities, different institutions, and professions and working with different cultures. Multicultural environments are those into which people come from different social and communal places and inwhich they are dissimilar to each other and which host many differences in. For that reason, multiculturalism brings the idea that people of different cultural backgrounds may come under a common roof in which it is needed that these different cultural backgrounds should be synthesized. The objective of this study is to publicize the phenomenon cultural of intelligence, one of the strategies used to manage the differences between cultures.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇok Kültürlü Ortamlaren_US
dc.subjectKültürlerarası Farklılıklaren_US
dc.subjectKültürel Zekâen_US
dc.subjectMulticultural Environmentsen_US
dc.subjectCross-Cultural Differencesen_US
dc.subjectCultural of Intelligenceen_US
dc.titleÇok kültürlü ortamlarda kültürlerarası farklılıkları yönetme sanatı: Kültürel zekâen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage32en_US
dc.identifier.endpage49en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record