Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-08-25T08:59:00Z
dc.date.available2020-08-25T08:59:00Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationDulkadir Yaman, N. (2016). Açık ve uzaktan öğretimde t-öğrenme. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 50-71.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24538
dc.description.abstractAçık ve uzaktan öğretimde kullanılan teknolojilerden biri televizyondur. Etkileşimli televizyon, geleneksel televizyona ek olarak kullanıcılara etkileşimli içerik ve birden fazla etkileşim boyutu sunmaktadır. Öğrenenin etkin ve etkileşimde olduğu öğrenme ortamları, öğretim süreçlerinin kalitesini artırmaktadır. T-öğrenme, içinde etkileşimi barındıran ve TV temelinde gerçekleşen bir öğrenme biçimidir. Bu çalışmanın amacı, açık ve uzaktan öğretimde bir araç olarak kullanılan etkileşimli televizyonun özelliklerini t-öğrenme bağlamında incelemektir. Bu amaçla çalışmada, tarihsel ve teknolojik gelişimi bağlamında TV, etkileşimli TV ve t-öğrenme alanyazın ışığında açıklanmıştır. Açık ve uzaktan öğretimde t-öğrenmeye ilişkin öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractTelevision is a technology that is used in open and distance education. Besides the traditional television, interactive television offers interactive content and multiple dimensions of interaction to users. Learning environments that learners are active and interact enhance learning processes. T-learning involves interaction and takes place in the basis of television. The aim of this study is to discuss interactive digital television within the context of t-learning. For this purpose, technological development in the historical context of TV, interactive TV and t-learning is described according to the literature. Recommendations for t-learning in open and distance education are presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEtkileşimli Televizyonen_US
dc.subjectAçık ve Uzaktan Öğretimen_US
dc.subjectt-Learningen_US
dc.subjectInteractive Televisionen_US
dc.subjectOpen and Distance Educationen_US
dc.subjectT-öğrenmeen_US
dc.subjectT-learningen_US
dc.titleAçık ve uzaktan öğretimde t-Öğrenmeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümüen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage50en_US
dc.identifier.endpage71en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorDulkadir Yaman, Nihal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record