Advanced Search

Now showing items 1-4 of 4

  • Belediyelerin gerçekleştirdikleri sosyal yardımların Konya Büyükşehir Belediyesi örneğinde incelenmesi 

   Taraktaş, Abdurrahman; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Kelebek, Hayriye (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Günümüzde dünya bir taraftan küreselleşirken, bir taraftan da yerelleşmektedir. Belediyelerden beklenen hizmet ve görevler de bu doğrultuda artmaktadır. Belediyeler klasik alt yapı ve beledi hizmetler yanında bir takım ...
  • Kalkınmada küresel işbirliği : resmi kalkınma yardımı sağlayıcı ülke olarak Türkiye 

   Dülger, Cumhur; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Eyilik, Ayşe (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Kalkınma yardımları küresel iş birliği İkinci Dünya Savaşından sonraki süreçte gündemde sık yer almıştır. Savaş sonrası güç dengelerinin değişmesi sonucu oluşan yeni düzende aktif rol oynamak isteyen ülkeler, başta ekonomik ...
  • Türkiye'de muhasebe meslek mensupları ile mükellefler arasında gerçekleşen etkileşimlerin vergi uyumu bağlamında incelenmesi 

   Üyümez, M. Erkan; Ünlüer, Sema; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Bişgin, Aytül (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Bu araştırmada, Türkiye'de bulunan muhasebe meslek mensupları ile mükellefler arasında gerçekleşen etkileşimlerin vergi uyumu bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda derinlemesine bir betimlemenin ...
  • Vergi ceza hukuku yönüyle sahte fatura 

   Dönmez, Recai; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Kurşun, Mehmet Fatih (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Sahte fatura ya da günlük dildeki yaygın söyleyişle "naylon fatura" genel olarak bütün vergi sistemlerinin en önemli sorunlarından biridir. Sahte faturanın yaygınlaşması mali, sosyal ve ekonomik önemli olumsuzluklara neden ...