Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Türk vergi hukukunda ticari alacakların değerlemesi 

      Aydın, Filiz (Anadolu Üniversitesi, 2003)
      Türk Vergi Hukukunda ticari ilişkilerin neticesinde meydana gelen alacakların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre değerlemeye tabi tutulması incelenmiş, uygulamada ortaya çıkan aksaklılar belirlenmiştir. Birinci bölümde, ...