Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-08-28T08:23:23Z
dc.date.available2020-08-28T08:23:23Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationUğur, S, Okur, M. R. (2016). Açık ve uzaktan öğrenmede etkileşimli video kullanımı. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2 (4), 104-126.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24606
dc.description.abstractBilgisayarların insan hayatına girmesi ve birçok alanda olduğu gibi eğitim-öğretim alanında da kullanılmasının bir getirisi olarak bilgisayar destekli ders malzemeleri geliştirilmeye başlanmıştır. İnternetin de işe koşulmasıyla birlikte, bilgisayar destekli ders malzemelerinin internetten erişilebilir hale gelmesi gereği ortaya çıkmıştır. İnternetten yayınlanabilen öğrenme içerik türleri; kitap, sesli kitap, deneme sınavları, etkileşimli ders anlatımları, alıştırma yazılımları gibi malzemelerden oluşmaktadır. Açık ve uzaktan öğrenme ders malzemelerinde öğrenen-öğrenen, öğrenen-öğreten, öğrenen-içerik ve öğrenenarayüz etkileşimlerinin sağlanması ve etkileşim unsurlarının kullanımı kalıcı öğrenmenin oluşabilmesi açısından önemlidir. Teknolojinin son dönemde hayatımıza kattığı bir yenilik de videolara etkileşim eklenebilmesi özelliği olmuştur. Etkileşimli video, televizyon ve bilgisayarın özelliklerini kullanarak içeriğin kalitesini arttıran ve çoklu ortam yaratan bir sistemdir. İzleyiciler videonun akışı esnasında aktif yanıtlar vererek konunun anlatımını etkileyebilir (Ak, 2014). Günümüzde etkileşimli video üretiminde kullanılabilecek Zaption, Hapyak, RaptMedia, WireWax, H5P, Animoto, Adventr, SimpsCo, gibi bulut sistem çalışan siteler ile birlikte Adobe Captivate, TechSmith Camtasia, Articulate Storyline gibi yazılımlar mevcuttur. Bu yazılımlarla videolara katılabilecek etkileşimler ve videoların üretim süreçlerinde farklılıklar bulunmaktadır. Açık ve uzaktan öğrenmede etkileşimli videoların kullanımı için doğru ve uygun yazılımların seçilmesi ve doğru etkileşim türlerinin belirlenerek uygulanması önemlidir. Bu çalışmada halihazırda mevcut yazılım ve siteler ile videolara katılabilen yazılım ve siteler incelenerek, eklenebilen etkileşim unsurları ve bu unsurların sağladığı etkileşim türleri incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractAs in many areas using computers to enter human life and in the education field, have led to the development of computerbased course materials. The use of Internet in conjunction with computer-aided teaching of materials has emerged as a requirement to make accessible from the internet. Internet, books, audio books, essay exams, interactive lessons, publishable content consists of learning materials such as the types of exercise programs. Provision of learner-learner, learner-lecturer, learner-content and learner-interface interactions are important in terms of the permanent learning for open and distance learning course materials. In the recent period the technology add an innovation to our lives that, there has been also feature interaction can be added to video. Interactive video, is a system that creates multimedia using the computers or television and increase the quality of the content features. Viewers can influence the expression of the subject by giving answers during the course of active video (Ak, 2014). Today, Zaption, Hapyak Raptor Media, Wirewax, H5P, app softwares like Adobe Captivate, TechSmith Camtasia, Articulate Storyline etc. are available for production to interactive videos. These software’s have differences that can interact and participate in the video and production process. It is important to determining the correct and proper implementation of the selected software and the right kind of interaction for the use of interactive video in open and distance learning. In this study, existing software and sites and can participate in video on sites, also can be added to provide interaction elements and types of interaction of these elements have been examined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAçıköğretimen_US
dc.subjectUzaktan Eğitimen_US
dc.subjectAçık ve Uzaktan Öğrenmeen_US
dc.subjectEtkileşim Türlerien_US
dc.subjectEtkileşimli Videoen_US
dc.subjectAçık ve Uzaktan Öğrenmede Etkileşimen_US
dc.subjectAçık ve Uzaktan Öğrenmede Etkileşimli Videoen_US
dc.subjectOpen Educationen_US
dc.subjectDistance Educationen_US
dc.subjectOpen and Distance Learningen_US
dc.subjectTypes of Interactionen_US
dc.subjectInteractive Videoen_US
dc.subjectInteractivity in Open and Distance Learningen_US
dc.subjectInteractive Video Open and Distance Learningen_US
dc.titleAçık ve uzaktan öğrenmede etkileşimli video kullanımıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4211-1396en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2639-4987en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage104en_US
dc.identifier.endpage126en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorUğur, Serap
dc.contributor.institutionauthorOkur, Muhammet Recep


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record