Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-08-31T08:38:39Z
dc.date.available2020-08-31T08:38:39Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationPeri Mutlu, A, Mutlu, M. E. (2017). Öğrenme deneyimi tasarımı. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 39-76.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24612
dc.description.abstract"Deneyim" öğrenmenin en önemli kaynaklarından biridir. Öğrenme deneyimlerinin düzenlenmesi süreci, geçmiş deneyimlerin değerlendirilmesi, şu anda yaşanmakta olan deneyimlerin izlenmesi-denetlenmesi ve gelecekte yaşanması olası deneyimlerin planlanmasını kapsamaktadır. Yaşanmış ve yaşanmakta olan deneyimlerin düzenlenmesi alışıldık bir faaliyet iken, gelecekte yaşanması olası öğrenme deneyimlerinin planlanması belirsizlikler içermektedir. Planlama, kaynakların bir öğrenme amacı ve hedefleri için tahsis edilmesi olarak ele alındığında, bir öğrenme deneyiminin planlanması, öğrenme deneyimine eşlik eden bütün bağlamların önceden belirlenmesi, temin ve tahsis edilmesi, düzenlenmesi ve bir senaryo eşliğinde zamanlanmasını gerektirir. Bu bağlamlar arasında mekânlar, kişiler, davranışlar, olaylar, duygular, varlıklar ve bireyin özellikleri bulunur. Bir öğrenme deneyiminin planlanması bu düzeyde ele alındığında, “öğrenme deneyimi tasarımı” kavramına gereksinim duyulmaya başlanır. Bu çalışmada “öğrenme deneyimi tasarımı”, öğrenme deneyimlerinin yönetimi yaklaşımı açısından ele alınarak kavramsallaştırılmaya çalışılacak ve yaşam boyu öğrenme, yaşam genişliğinde öğrenme ve yaşam derinliğinde öğrenme boyutlarında uygulanabilirliği tartışılacaktır.en_US
dc.description.abstractExperience is one of the most important sources of the learning. The process of regulation of learning experiences includes steps such as evaluation of previous learning experiences, monitoring-controlling current learning experiences and planning possible future learning experiences. While regulation of previous and current experiences is a common activity, planning possible future learning experiences contains some uncertainties. If planning is considered as allocating resources for a learning goals and targets, planning a learning experience requires determining all the contexts accompanying the learning experience beforehand, getting and allocating all these contexts and timing them around a schedule based on a scenario. Places, individuals, behaviors, events, emotions, assets and personal attributes of the individual can be listed among these contexts. If we examine planning a learning experience in this level, concept of “learning experience design” is required to be used. In this study, authors tried to conceptualize “learning experience design” by discussing it according to the management of learning experiences approach and discuss its applicability according to lifelong learning, life-wide learning and life-deep learning dimensions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğrenme Deneyimien_US
dc.subjectÖğrenme Deneyimlerini Yönetmeen_US
dc.subjectÖğrenme Deneyimi Tasarımıen_US
dc.subjectLearning Experienceen_US
dc.subjectManagement of Learning Experiencesen_US
dc.subjectLearning Experience Designen_US
dc.titleÖğrenme deneyimi tasarımıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0949-4057en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage39en_US
dc.identifier.endpage76en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorPeri Mutlu, Ayşe
dc.contributor.institutionauthorMutlu, Mehmet Emin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record