Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-09-01T12:58:41Z
dc.date.available2020-09-01T12:58:41Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationDemirkol, O. (2017). Sosyal medya gündeminin algılanışı üzerine niteliksel bir kullanıcı araştırması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 129-159.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24648
dc.description.abstractBu çalışmada, sosyal medyanın gündemin belirlenmesindeki etkin rolü ile bu gündemin toplumsal bağlamdaki gerçekliği ve kalıcılığı arasındaki ilişkinin paralel olup olmadığı ve genel olarak internet iletişiminin niceliksel yoğunluğunun, toplumsal hayatta aynı yoğunlukta bir karşılık bulup bulmadığı araştırılmıştır. Bunun için sosyal medyayı gündem takibi için yoğun olarak kullanan, benzer sosyo-ekonomik statüye sahip ve benzer toplumsal duyarlılıkları olan beş kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Böylece, sosyal medyanın gündem belirleme işlevine ilişkin olarak, bu gündemin toplumsal karşılığına dair niteliksel bir yaklaşım için ön hazırlık yapmak ve elde edilecek bilgileri toplumsal bağlamda yorumlamak amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it was researched that whether the active role of social media on agenda-setting and the authenticity of this agenda about the social context was parallel. It was also researched that whether the quantitative volume of communication on internet could correspond the social sphere. To do this research, it was in-depth interviewed with five social media user whose social status and sensitiveness are similar. Thus, it was aimed that make preliminary for qualitative approaches about the correspond between the agenda-setting of social media and the presentative social sphere. In this study, datas, obtained the internet users were tried to interpret in social context.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.subjectGündem Belirlemeen_US
dc.subjectGündemin Kalıcılığıen_US
dc.subjectMahalle Baskısıen_US
dc.subjectSocial Mediaen_US
dc.subjectAgenda-Settingen_US
dc.subjectPermanence of Agendaen_US
dc.subjectPeer Pressureen_US
dc.titleSosyal medya gündeminin algılanışı üzerine niteliksel bir kullanıcı araştırmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage129en_US
dc.identifier.endpage159en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorDemirkol, Onurhan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record