Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-09-03T05:59:54Z
dc.date.available2020-09-03T05:59:54Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKaşıkara, S. (2017). Yükseköğretimde etik: gelecek için değer odaklı liderler. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 209-217.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24674
dc.description.abstractGlobethics Yayınları tarafından 2017 yılı ocak ayında İsviçre’de yayımlanan Eğitim Etiği Serisi’nin 1. cildi olan “Yükseköğretimde Etik” kitabının editörlüğünü, Globethics.net’in Güney Afrika Direktörü Divya Singh ve kurucu başkanı Cristoph Stückelberger yapmıştır. Son zamanlarda, mükemmelleşen eğitim kurumlarının ilgi odağı olmak dışında üniversitelerin sahip olduğu değer ve erdemler, geleceğin liderlerini aşırı derecede etkilemelerine karşın, bazı uygulamalarda yaşanan ihlallerde ve etik dışı davranışlarda büyük bir artış olmuştur. Bu kitap, beş kıtanın sekiz ayrı ülkesinden 19 yazarın, hali hazırda dünya çapında baş gösteren, özellikle yükseköğretim kurumlarında uygun bir eğitim ile azaltılabilecek etik krizi konusundaki açıklama ve tavsiyelerini içeren farklı anlayışları sizlere sunmaktadıren_US
dc.description.abstractThe book entitled “Ethics in Higher Education” of Educational Ethics Serials (Vol 1), edited by Divya Singh, Director of Globethics.net Southern Africa and Christoph Stückelberger, Founding President of Globethics.net, is published in Sweden in January, 2017. The values and virtues practiced in universities heavily influence the leaders of the future, outside the limelight of excelling education institutions there is a concerning violation of some practices and rise in unethical behavior these days. This book offers diverse insights from 19 different authors, writing from eight countries in five continents, providing explanations and recommendations for the ethical crisis present around the world which can be mitigated by suitable education in ethics, particularly in higher education institutions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYükseköğretimen_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectHigher Educationen_US
dc.subjectEthicsen_US
dc.titleYükseköğretimde etik: Gelecek için değer odaklı liderleren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage209en_US
dc.identifier.endpage217en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKaşıkara, Seher


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record