Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • İmparatorluktan ulus-devlete geçişte göçlerin rolü (1918-1923) 

      Güneş, İhsan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Özkan, Kenan (Anadolu Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
      Bu çalışma Osmanlı İmparatorluğu'nun dağıldığı ve yerine yeni bir ulus devletin inşa edildiği 1918-1923 arası dönemde yaşanan göçleri konu edinmiş, söz konusu dönemde yaşanan işgaller neticesinde yaşadıkları bölgeleri terke ...