Gelişmiş Arama

Toplam kayıt 7, listelenen: 1-7

  • İşsizlikten tamistihdama 

   Dirimtekin, Halil (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1964)
   İşsizlik, çağdaş ekonominin en ilginç konularından biri olup, bunun istihdamı da önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. "İşsizlikten tam istihdama" incelenmesinde, işsizlik olayının yalnız tasviti ile kalınmamış, zaman zaman ...
  • Türk tarım toplumunun sosyal politika açısından merkez köyler projesinin uygulama olanakları 

   Turan, Kamil (Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1974)
   Tarım, insanoğlunun en eski ve vazgeçilmez uğraşılarından biridir. Kalkınma politikalarında, en az bir buçuk yüzyıldan beri-, sanayi sektörünün ağırlığının kabul edilmesine rağmen, insanlığın % 80 ni günümüzde halen tarım ...
  • Anonim şirketlere yapılacak yatırımlarda hisse senetlerini değerleme yöntemleri 

   Büker, Semih (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1975)
   Bugün tüketeceğinden daha çok paraya sahip olan herkes beklenir bir yatırımcıdır. Bu kişi ister fazla fonlarını belirli bir faiz karşılığında bankada tutsun, isterse büyümekte olan bir şehrin yakınlarında parsellenmiş ...
  • Ekonomik kalkınmada pazarlama 

   Tenekecioğlu, Birol (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1976)
   Kalkınma açıcından dünya Ülkelerinin gelişmiş, gelişmemiş veya gelişmekte olanlar çekimde iki gruba ayrılması izlenen genel bir yöntemdir. Gelişmiş ülkelerin belirgin özelliği sanayileşmiş olmalarıdır. Bu ülkelerde genel ...
  • Türkiye'de sanayileşme süreci ve stratejisi 

   Han, Ergül (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1977)
   İkinci Dünya Savaşı sonrası özellikle uluslararası düzeyde önem kazanan “Az Gelişmiş Ülkelerin Kalkınma Sorunu" aradan yaklaşık otuz yıl geçmesine rağmen güncelliğini korumaktadır. Geçen süre içinde sorunun nedenleri, ...
  • Gelişen Türkiye'de ihracatın yapısal analizi ve ihracata yönelik dış ticaret politikası 

   Karluk, S. Rıdvan (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1979)
   Türkiye gibi gelişmekte olan ülke ekonomilerinde ihracatın uzun ve kısa dönemle olmak üzere iki önemli fonksiyonu vardır. Kısa dönemde ihracat, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma ile birlikte hızla artan sermaye ...
  • Gelirler politikası ve sendikalar 

   Karahasanoğlu, Taner (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1981)
   Gelirler politikası, ekonomik ve sosyal tarihin en karmaşık olayı olarak bilinen, gelir bölüşümü olayını incelemektedir. Tam istihdama ulaşma, nisbî bir fiyat istikrarı içinde kalkınmayı sağlama ve uygun bir ödemeler ...