Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2021-03-11T07:07:03Z
dc.date.available2021-03-11T07:07:03Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAğrı, K. Batu E. S. (2020). The Effectiveness of Progressive Time Delay on Teaching Pedestrian Skill to Individuals with Intellectual Disability. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(3), 427 - 450. Doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.597433en_US
dc.identifier.issn2149-8261
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/25586
dc.description.abstractThe purpose of the study was to examine the effectiveness of progressive time delay teaching method on teaching a pedestrian skill to individuals with intellectual disabilities. The study was conducted with three participants with mild intellectual disabilities who were 10-11 years old. Multiple probe design across participants was used in the study. The results of the study revealed that the participants of the study acquired the targeted pedestrian skill, the first participant maintained the acquired skill one, three and five weeks after the implementation was completed whereas the third participant maintained the skill one, two and four weeks after the implementation was completed. Besides, all participants generalized the skill which they acquired on a simulation material to a real environment. Social validity results of the study revealed that the parents of the participants and the policeman who took part in the generalization session had positive opinions about the study.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, zihin yetersizliği olan bireylere yaya becerilerinin öğretiminde artan bekleme süreli öğretim yönteminin etkililiğini araştırmaktır. Bununla birlikte araştırma sürecine katılan katılımcıların ailelerinden ve bir polisten seçilen becerinin işlevselliğine yönelik görüşleri alınarak çalışmanın sosyal geçerliliği belirlenmiştir. Bu araştırmada yaşları 10-11 arasında değişen ve hafif düzeyde zihin yetersizliği tanısı almış 3 katılımcı ile çalışılmıştır. Araştırmada tek denekli araştırma yöntemlerinden katılımcılar arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları tüm katılımcıların yaya becerilerini kazandıklarını, birinci katılımcının uygulama bittikten 2, 3 ve 5 hafta sonra, üçüncü katılımcının ise uygulama bittikten 1, 2 ve 4 hafta sonra sürdürebildiklerini ve simülasyon ortamında edindikleri bu yaya becerilerini tüm katılımcıların gerçek ortama genelleyebildiğini göstermektedir. Araştırmanın sosyal geçerlilik bulguları ise araştırmaya katılan katılımcıların ailelerinin ve polisin çalışmaya yönelik görüşlerinin olumlu yönde olduğunu göstermektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnkara Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIntellectual Disabilityen_US
dc.subjectPedestrian Skillen_US
dc.subjectSafety Skillsen_US
dc.titleThe effectiveness of progressive time delay on teaching pedestrian skill to individuals with intellectual disabilityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1538-197Xen_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage427en_US
dc.identifier.endpage450en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAğrı, Kübra
dc.contributor.institutionauthorBatu, Emine Sema


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record