Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoyuncu, Cüneyt
dc.contributor.authorİşcan, İsmail Hakkı
dc.date.accessioned2021-03-25T07:14:48Z
dc.date.available2021-03-25T07:14:48Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationKoyuncu, C, İşcan, İ. H. (2018). Does unionization rate accelerate flight of capital?: Panel analysis. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (3), 13-22.en_US
dc.identifier.issn2667-8683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/25656
dc.description.abstractEconomic stability, political stability, market structure, market size, trade openness, and various regulations related to tax advantages have crucial importance to attract foreign direct investments (FDI) to an economy. In addition to the factor aforementioned, One of the other potential determinants for foreign direct investments (FDI) inflow might be the degree of unionization tendency in a particular host country. As unionization causes increase in the wages and brings some fringe benefits to labors which are extra financial burdens for employers, the profit of an enterprise reduces. Owing to this fact, willingness to invest of entrepreneurs diminishes and right after they may redirect their investment to abroad. Therefore, unionization rate may discourage investors and speed up the capital flight. This study investigates the association between unionization rate and capital outflow by using panel data. Our prior expectation is a positive relationship between unionization rate and capital flight. The findings obtained in the literature show that unions, always act in the favor of protective policies, resisted against policies which support both free trade and FDI.en_US
dc.description.abstractDoğrudan yabancı sermaye için ülkedeki ekonomik ve siyasi istikrar, piyasanın yapısı ve büyüklüğü ve dışa açıklığı, vergi avantajlarını içeren çeşitli düzenlemeler önem kazanmaktadır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının çıkış ülkeleri için belirleyicilerinden biri de ev sahibi ülkedeki sendikalaşma eğilimidir. Sendikalaşma çalışanlara ücret artışı ve bazı ek faydalar sağlamakla birlikte işverenler açısından da ilave mali yükümlülüklere ve dolayısıyla kârlılığın azalmasına neden olur. Böylece yatırım yapma arzusu azalan girişimciler, yatırımlarını yurtdışına yönlendirebilirler. Bundan dolayı sendikalaşma oranı, yatırımcıların cesaretini azaltarak sermaye kaçışını hızlandırabilir. Bu çalışma, panel veri kullanılarak sendikalaşma oranı ve sermaye çıkışı arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Bizim öncelikli beklentimiz, sendikalaşma oranı ve sermaye kaçışı arasında pozitif bir ilişkinin olduğu yöndedir. Literatürde konu ile ilgili elde edilen bulgular da, sendikaların her zaman, korumacı politikalar lehine hareket eden, hem serbest ticareti ve hem de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını destekleyen politikalara karşı direnç gösteren kuruluşlar olarak göstermektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTrade Unionsen_US
dc.subjectUnionization Rateen_US
dc.subjectForeign Direct Investmenten_US
dc.subjectPanel Dataen_US
dc.subjectSendikalaren_US
dc.subjectSendikalaşma Oranıen_US
dc.subjectDoğrudan Yabancı Yatırımlaren_US
dc.subjectPanel Verien_US
dc.titleDoes unionization rate accelerate flight of capital?: Panel analysisen_US
dc.title.alternativeSendikalaşma oranı sermaye kaçışını hızlandırır mı?: Panel analizen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage13en_US
dc.identifier.endpage22en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record