Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTürk, Duygu
dc.contributor.authorKarahanoğulları, Yiğit
dc.date.accessioned2021-04-09T08:29:56Z
dc.date.available2021-04-09T08:29:56Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationTürk, D, Karahanoğulları, Y. (2019). A critical evaluation of poulantzas's theory of the state. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (3), 197-214.en_US
dc.identifier.issn2667-8683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/25764
dc.description.abstractThis paper is an attempt to evaluate Nicos Poulantzas's theory of (capitalist) state based on the general characteristics of his conceptual framework. Poulantzas is a pre-eminent figure in the state theory not only due to the debates that he participated or that are drawn upon his position, but mainly due to the key theoretical means that his framework provides for analysing capitalist state, considering the developmental line of his complicated works. In this sense, this paper shares the view that Poulantzas's works do involve certain features of a relational, a non-reductionist theory of state which provide essential means to grasp the capitalist state with its different types.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, Nicos Poulantzas’ın (kapitalist) devlet teorisini, kavramsal çerçevesinin temel niteliklerini izleyerek değerlendirme çabasıdır. Poulantzas, yalnızca katıldığı veya onun üzerine yürütülmüş olan tartışmalar nedeniyle değil, aynı zamanda ve özellikle, sunduğu çerçevenin kapitalist devletin analizi için sağladığı kavramsal araçlar nedeniyle de devlet teorisinin en önde gelen isimlerinden biridir. Bu bağlamda, bu çalışma Poulantzas’ın kuramının, indirgemeci olmayan, ilişkisel bir devlet teorisinin temel özelliklerini bünyesinde bulundurduğu ve bu yönüyle, kapitalist devlet türlerini kavramak için önemli araçlar sunduğu fikrini paylaşmaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPoulantzasen_US
dc.subjectCapitalist Stateen_US
dc.subjectPower Blocen_US
dc.subjectDouble Determinationen_US
dc.subjectForm of Stateen_US
dc.subjectPoulantzasen_US
dc.subjectKapitalist Devleten_US
dc.subjectIktidar Bloğuen_US
dc.subjectIkili Belirlenimen_US
dc.subjectDevlet Biçimien_US
dc.titleA critical evaluation of poulantzas's theory of the stateen_US
dc.title.alternativePoulantzas'ın devlet teorisinin eleştirel bir incelemesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage197en_US
dc.identifier.endpage214en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record