Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2021-06-04T11:41:16Z
dc.date.available2021-06-04T11:41:16Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÇakı, O, Sezerel, H, Geylan, A. (2020). Uluslararası konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi: Hilton örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2), 339-360.en_US
dc.identifier.issn2667-8683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/25863
dc.description.abstractBu çalışmada, uluslararası otel zincirlerinden biri olan Hilton’un Türkbükü işletmesinde, insan kaynakları yönetimi kapsamındaki faaliyet, süreçler ve politikaları betimlenmektir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemine başvurulmuş ve örnek olay deseninden yararlanılmıştır. Araştırma verileri, departman yöneticileri ve departman sorumlularından oluşan on yöneticiden görüşme yoluyla sağlanmış ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Yapılan içerik analizinin sonucunda dört temaya ulaşılmıştır. Bunlar; insan kaynakları fonksiyonlarının unsurları, sektörel yapı içerisinde insan kaynakları uygulamaları, kişisel bağlam içerisinde insan kaynakları uygulamaları ve örgütsel yapı içerisinde insan kaynakları uygulamalarıdır. Araştırma sonucunda, insan kaynakları yönetiminin örgüt içerisinde personelcilik ve insan kaynakları yönetimi olarak ikiye ayrıldığı, insan kaynakları fonksiyonlarından, eğitim, kariyer planlaması ve işe alım fonksiyonlarının önem kazandığı, işe alma politikalarında “doğru işe doğru eleman prensibi”ni benimsediklerini ancak tüm bunlara rağmen turizm sektörüne bağlı olarak işgören devir oranının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study presents the practices, processes, and policies within the scope of human resources management in Hilton's hotel chain. In this study, we employed a qualitative research method with a case study design. We obtained the research data through interviews with ten managers consisting of HRM managers and functional department managers and evaluated them with content analysis. As a result of the content analysis, we found four themes. These are, namely, the elements of human resources functions are human resources applications in sectoral structure, human resources applications in the individual context, and human resources applications in the organizational structure. The research demonstrates that human resources management is divided into two groups as personnel and human resources management within the organization. In human resources functions, training, career planning, and recruitment functions gain importance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnsan Kaynaklarıen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectKonaklama İşletmeciliğien_US
dc.subjectÖrnek Olayen_US
dc.subjectHuman Resourcesen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectHospitality Managementen_US
dc.subjectCase Studyen_US
dc.titleUluslararası konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi: Hilton örneğien_US
dc.title.alternativeHuman resource management in international hospitality businesses: Bodrum hilton case studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6910-7055en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1521-8638en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0303-9296en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage339en_US
dc.identifier.endpage360en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÇakı, Oğuz
dc.contributor.institutionauthorSezerel, Hakan
dc.contributor.institutionauthorGeylan, Aslı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record