Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTürküm, Ayşe Sibel
dc.date.accessioned2021-08-17T08:42:03Z
dc.date.available2021-08-17T08:42:03Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/25997
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı ön ergenlere yönelik hazırlanan duygu düzenleme programının (DDP) ön ergenlerin duygu düzenleme stratejileri ve duygulanımları üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın deseni deney, kontrol ve plasebo gruplu, ön test, son test ve izleme testi ölçümlü 3x3 deneysel desendir. Araştırmaya, deney grubunda 7 kız 5 erkek, plasebo grubunda 7 kız 5 erkek ve kontrol grubunda 7 kız 4 erkek olmak üzere toplam 35 kişi dâhil edilmiştir. Veri toplama araçları olarak Ergenler İçin Duygu Düzenleme Ölçeği (EDDÖ) ve Pozitif-Negatif Duygu Ölçeği (PANAS) kullanılmış, veriler parametrik olmayan testlerle analiz edilmiştir. Araştırmanın duygu düzenleme stratejilerine ilişkin bulguları DDP’nin deney grubunda içsel işlevsel ve dışsal işlevsel duygu düzenleme stratejilerinde artışa; içsel işlevsel olmayan stratejilerde ise düşüşe anlamlı düzeyde katkı sağladığını göstermektedir. Gruplar arası karşılaştırmalarda ise DDP’nin ergenlerin kullandıkları duygu düzenleme stratejileri üzerinde anlamlı bir farklılaşma sağlamadığı bulunmuştur. Pozitif ve negatif duygulanım açısından grup içi ve gruplar arası karşılaştırmalarda anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇocukların Duygusal Problemlerien_US
dc.subjectErgenliken_US
dc.titleDuygu düzenleme programının ön ergenlerin duygu düzenleme stratejileri üzerindeki etkisien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorEnder Sarıçalı, Zübeyde


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record