Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇam Aktaş, Bilge
dc.date.accessioned2021-09-07T11:35:02Z
dc.date.available2021-09-07T11:35:02Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26038
dc.description.abstractBu araştırmada 2018 ilköğretim İngilizce dersi (2-8. Sınıflar) öğretim programının amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutlarında iletişimsel dil yaklaşımına uygunluğu bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada iç içe geçmiş çoklu durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını ilköğretimde görev yapan 14 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler doküman incelemesi ve öğretmenlerle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi birlikte kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ilköğretim İngilizce dersi öğretim programının amaç ve içerik boyutunun çoğunlukla iletişimsel dil yaklaşımına hizmet ettiği ancak öğrenme öğretme sürecinde yaklaşımın uygulanmasında bazı sorunlar olduğu belirlenmiştir. Ders kitaplarında yer alan etkinliklerin de çoğunlukla iletişimsel dil yaklaşımına uygun olduğu görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProgramın İncelenmesien_US
dc.subjectİlköğretim İngilizce Dersi Ders Kitaplarıen_US
dc.subjectİletişimsel Dil Yaklaşımıen_US
dc.titleİlköğretim İngilizce dersi öğretim programının iletişimsel dil yaklaşımına uygunluğu açısından incelenmesi (bir durum çalışmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKörhasanoğulları, Neşe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record