Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBaşaran, Ebru
dc.date.accessioned2021-09-10T08:35:35Z
dc.date.available2021-09-10T08:35:35Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26062
dc.description.abstractÖzeti: Epilepsi, beynin çeşitli bölgelerinde sinirsel iletimin aksaklığa uğraması sonucunda meydana gelen ve hastada dalgın bakış, istemsiz mimikler, kasılmalar, anlamsız konuşmalar, tekrarlayan hareketler ve bilinç kaybı gibi belirtilerin tamamı veya birkaçının birlikte gözlenebileceği nöbetlerle ortaya çıkan bir hastalıktır. Epilepsi nöbetlerini kontrol altına almak için uygulanan ilaçların düşük biyoyararlanımı, ciddi yan etkileri ve nöbet esnasında ağız yolu ile ilaç uygulanamaması yeni ilaç taşıyıcı sistemlere ve farklı uygulama yollarına olan ihtiyaçları göz önüne sermektedir. Bu tez çalışmasında, beyine geçiş oranı oldukça düşük olan ve buna bağlı olarak oral dozu yüksek olan lakozamid için kullanım dozunu düşürerek oluşan ciddi yan etkileri azaltmak ve yeni ilaç taşıyıcı sistemlere bağlı olarak biyoyararlanımını arttırmak amacı ile nazal yoldan uygulanmak üzere mikroiğne ve in situ jelleşen ilaç taşıyıcı sistemlerin formülasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sodyum aljinat, karboksi metil selüloz (CMC) ve Eudragit® S 100 polimerleri kullanılarak mikroiğneler mikrodöküm yöntemiyle hazırlanmıştır. Ayrıca Poloxamer® 407 ile lakozamid yüklenmiş in situ jelleşen ilaç taşıyıcı sistemler de başarı ile hazırlanmıştır. Hazırlanan formülasyonların, in vitro karakteristik özellikleri detaylı olarak incelenmiş ve analiz sonuçları değerlendirildiğinde hazırlanan formülasyonların epilepsi tedavisinde kullanılabilecek umut vaad eden sistemler olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLakozamiden_US
dc.subjectMikroiğneen_US
dc.subjectİn Situ Jelleşen Sistemleren_US
dc.subjectNazal Uygulamaen_US
dc.titleEpilepsi tedavisinde kullanılmak üzere yeni ilaç taşıyıcı sistemlerin formülasyonu çalışmalarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknolojisi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAykaç, Kadir


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record