Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOyman, Korhan
dc.contributor.authorKorul, Vildan
dc.date.accessioned2014-11-12T11:43:53Z
dc.date.available2014-11-12T11:43:53Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/2610
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 155932en_US
dc.description.abstract20. yüzyılda hava taşımacılığı dünyanın en önemli endüstrilerinden biri haline gelmiştir. Havayolu sektörü küresel ticaret, turizm ve seyahat olanaklarını artırırken milyonlarca kişiye de istihdam olanakları sunmaktadır. Havaalanları da dünya ulaştırma ağının yaşamsal bağlantıları olma özelliği kazanmıştır. Bir bölgedeki havaalanının varlığı, içinde bulunduğu toplumun sosyal ve ekonomik açıdan gelişimine yardımcı olurken, her geçen gün artan çevre sorunlarına da yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı da havaalanlarının içinde bulunduğu çevreye olan etkilerini ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmanın birinci bölümünde sivil havacılığın tarihi gelişimi çevresel etkiler ele alınarak incelenmiş ve sivil havacılık ile çevre ilişkilerini düzenleyen ulusal ve uluslararası kurumlar ve yasal düzenlemeler incelenmiştir. İkinci bölümde, havaalanı sistemi ve bu sistem içinde çevre kirliliğine yol açan faaliyetler ortaya konularak havaalanı sistem planlamasının önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca, hvaalanlarının içinde bulunduğu çevreye olan ekonomik ve sosyal faydaları belirtilmiştir. Üçüncü bölümde, havaalanlarının olumsuz çevre kirliliği etkisi gürültü, hava ve su kirliliği ile ekolojik dengeye etkisi olmak üzere dört ana başlık altında incelenmiştir. Dördüncü bölümde de Türkiye'de uluslararası trafiğe açık havaalanlarında çevre kirliliği uygulamaları bir anket yardımı ile belirlenip çevre yönetim sisteminin sürdürülebilir bir kalkınma için önemi vurgulanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHavaalanları -- Çevresel yönler -- Türkiyeen_US
dc.subjectKirlilik -- Çevresel yönleren_US
dc.titleHavaalanlarının çevre ile ilişkilerinin yönetimi ve Türkiye'de uluslararası trafiğe açık havaalanlarında çevre kirliliği uygulamalarının analizien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage[XII], 276 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record