Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Mehmet, 1943-
dc.contributor.authorGerede, Ender
dc.date.accessioned2015-01-05T09:45:19Z
dc.date.available2015-01-05T09:45:19Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/2617
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 164602en_US
dc.description.abstractGünümüzde bir olgu haline gelen küreselleşme havayolu taşımacılığı sektörünü, havayolu işletmesini ve çevresini önemli ölçüde etkilemektedir. Bunların bir sonucu olarak, havayolu işletmelerinin küresel havayolu olma gerekleri giderek artmaktadır. Havayolu işletmelerine küresel özellikler kazandıran yöntem ise diğer havayolu işletmeleri ile işbirliğine gitmektir. Bu nedenle, küreselleşme sürecinin havayolu taşımacılığındaki en önemli sonucu havayolu işbirlikleridir. Küresel hale gelen ve giderek artan rekabet artık havayolu işletmeleri arasında değil küresel işbirliği grupları arasında yaşanmaktadır. Bu tez çalışmasında küreselleşme ve havayolu işbirlikleri arasındaki neden sonuç ilişkileri araştırılmış ve havayolu işbirlikleri ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Birinci bölümde çalışmaya temel oluşturması amacıyla havayolu taşımacılığı sektörü, havayolu işletmeleri ve havayolu taşımacılığı hizmeti üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde genelolarak küreselleşme süreci, havayolu taşımacılığında küreselleşme ve küresel havayolu işletmesi kavramı ele alınmıştır. Üçüncü bölümde küreselleşme ve havayolu işbirliklerini neden sonuç ilişkileri içinde açıklayan bir yapı geliştirilmiş ve havayolu işbirlikleri ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Dördüncü ve son bölümde, işbirliklerinin önemlerine karşın başarı oranlarının düşük olması dikkate alınarak, havayolu işbirlikleri oluşum sürecini ve her bir aşamanın başarısını etkileyen faktörleri açıklayan bir yapı geliştirilmiştir. Daha sonra bu yapı THY'ye uygulanarak THY'nin işbirliği stratejileri belirlenmiştir. Son olarak geliştirilen yapının THY' de uygulanırlığı araştınımıştır. Küresel bir kimlik kazanmak isteyen THY'nin henüz küresel havayolu olma gereklerini yerine getiremediği görülmektedir. Bu nedenle THY'nin en kısa süre içinde küresel bir işbirliği grubuna girmesi gerekmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHavayolları -- Ekonomik yönleren_US
dc.subjectSivil havacılık -- Ekonomik yönleren_US
dc.subjectHavaalanları -- Yönetimen_US
dc.titleHavayolu taşımacılığında küreselleşme ve havayolu işbirlikleri-THY AO'da bir uygulamaen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXV, 281 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record