Advanced Search

Show simple item record

Türkiye'nin enerji ithalatının alternatifi olarak yenilenebilir enerji kaynakları

dc.contributor.advisorKutlu, Erol
dc.contributor.advisorKutlu, Erol
dc.date.accessioned2021-10-11T11:14:54Z
dc.date.available2021-10-11T11:14:54Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26193
dc.description.abstractEnerji kaynaklarının elektrik, sanayi, ulaşım ve konut gibi birçok sektörde kullanılması bu kaynakları insan yaşamının vazgeçilmez bir unsuru haline getirmiştir. Ama 1970'li yıllarda oluşan petrol krizleri, uluslararası piyasada petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuş ve enerji ithalatçısı olan ülkeler bu durumdan olumsuz etkilenmişlerdir. Enerji fiyatlarının yükselmesi ve çevre kirliliğinin artması sonucunda dünya ülkeleri fosil enerji kaynaklarının alternatifi olan yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden enerji üretmeyi önemsemeye başlamışlardır. Türkiye'nin toplam ithalatı içerisinde, enerji ithalatının payının ortalama %20'lere çıkması ülkenin fosil enerji ithalatına olan bağımlılığının artmasına ve dolayısıyla cari açık içerisinde enerji maliyetlerinin yükselmesine neden olmuştur. Türkiye'nin yerli enerji üretiminin, ülkedeki enerji talebini karşılayabilmesi için yenilenebilir ve nükleer enerji santralleri üzerinden enerji üretimini arttırması gerekmektedir. Bu çalışmada; 1923-2018 yılları arasında Türkiye'nin yerli enerji üretimi ve enerji ithalatına yönelik uyguladığı politikalar, sektörel raporlardan hareketle fosil yakıtlar arasında yer alan petrol, doğal gaz, kömür kaynaklarının üretim, tüketim, ithalat ve ihracat verileri incelenmiştir. Cari açığın içerisinde enerji ithalatının payının düşürülebilmesi için ülkedeki yenilenebilir enerji santrallerinin verimliliğinin arttırılması ve nükleer enerji santrallerinin kurulması ile fosil enerji ithalatına olan bağımlılığın düşürülmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCari Açıken_US
dc.subjectİthalaten_US
dc.subjectDış Ticaret Açığıen_US
dc.subjectEnerjien_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.titleTürkiye'nin enerji ithalatının alternatifi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarıen_US
dc.titleTürkiye'nin enerji ithalatının alternatifi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorTasnak, Menderes
dc.contributor.institutionauthorTasnak, Menderes


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record