Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBari, Bilgin
dc.date.accessioned2021-10-15T07:03:48Z
dc.date.available2021-10-15T07:03:48Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26206
dc.description.abstractBu çalışma, Türkiye ekonomisinde dalgalı döviz kuruna geçiş sonrası döviz kurundaki değişimlerin ve dalgalanmaların dış ticaret dengesi üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Bu amaçla dört ayrı model geliştirilmiştir. Bu modeller 2003-2018 arası dönem için çeyreklik ve aylık veriler kullanılarak ARDL yöntemi ile tahmin edilmektedir. Araştırmanın temel çıkış noktası Türkiye ekonomisinde J-Eğrisi teorisinin geçerliliğini incelemektir. Çalışmada kullanılan temel modelin analiz sonuçlarına göre Türkiye ekonomisinde ilgili dönemde dış ticaret dengesinde J-Eğrisi etkisi ortaya çıkmamaktadır. Buna göre döviz kurundaki değişimlerin dış ticaret dengesi üzerindeki etkisi sınırlıdır. Bunun temel nedeni ise Türkiye ekonomisinde yurtiçine ve yurtdışına yönelik üretimde yüksek oranda ithal ara malı ve girdi kullanılmasıdır. Bu durumu analiz etmek için tahmin edilen ikinci modelin sonuçları da bunu doğrulamaktadır. Çalışmada ayrıca döviz kurundaki dalgalanmaların dış ticaret dengesi üzerindeki etkileri de araştırılmaktadır. Bu amaçla tahmin edilen model sonuçları döviz kurundaki dalgalanmanın kısa vadede pozitif, uzun vadede ise negatif etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca üretimdeki değişmelerin dış ticaret dengesi üzerinde negatif etkisi bulunmuştur. Modeller yardımıyla elde edilen sonuçlar Türkiye ekonomisinin üretim ile ilgili temel yapısal sorununun ithal ara malı ve girdi kullanımı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle dış ticaret dengesi üzerinde döviz kurunun etkisi teorik beklentilerden farklı gerçekleşmektedir. Çalışmanın ulaştığı temel politika sonucu üretimde yerli ara malı ve girdi kullanımının artırılarak dış ticaret dengesinin iyileştirileceği yönündedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDış Ticaret Dengesien_US
dc.subjectARDL Modelien_US
dc.subjectReel Efektif Döviz Kuruen_US
dc.subjectJ-Eğrisien_US
dc.titleThe effects of exchange rate dynamics on trade balance in Turkish economyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKansel, Zübeyir Can


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record