Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Bilge Kağan
dc.date.accessioned2021-10-15T07:12:51Z
dc.date.available2021-10-15T07:12:51Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26208
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi (EKC)'nin geçerliliğini Türkiye örneğinde test etmektir. Bu amaç doğrultusunda, kişi başına CO2 emisyonları, kişi başına reel GSYH, kişi başına enerji kullanımı, kişi başına yenilenebilir enerji kullanımı ve ticari dışa açıklık değişkenleri ile kübik formda bir model kurulmuştur. ARDL Sınır Testi ile uzun dönem denge ilişkisi tespit edilmiştir. Ampirik bulgulara göre kişi başına CO2 emisyonları ile kişi başına gelir arasında N-şeklinde kübik polinominal ilişki tespit edilmiştir. Uzun dönem katsayı tahminlerine göre bağımlı değişken olan kişi başına CO2 emisyonu üzerinde tamamı istatistiksel anlamlılığa sahip olmak üzere, enerji kullanımının pozitif, yenilenebilir enerjinin negatif, ticari dışa açıklığın da pozitif etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ampirik bulgulara göre, Türkiye'nin enerji matrisini yenilenebilir enerji lehine yeniden şekillendirmek son derece yararlı olacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevresel Kuznets Eğrisien_US
dc.subjectTürkiye Ekonomisien_US
dc.subjectARDLen_US
dc.subjectYenilenebilir Enerjien_US
dc.subjectCO2 Emisyonuen_US
dc.titleTürkiye'de karbon emisyonları, yenilenebilir enerji ve ekonomik büyüme : Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi'nin ampirik analizien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKoç, Kübra


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record