Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGür, Gürsel
dc.date.accessioned2021-10-18T12:50:22Z
dc.date.available2021-10-18T12:50:22Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26229
dc.description.abstractAvrupa Birliği İlerleme Raporları, Türkiye dahil olmak üzere, birliğe aday olan tüm ülkeler açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu raporlar, birliğe aday olan ülkelerdeki değişimi ve gelişimi göstermekte, adaylık sürecinde aday olan ülkenin AB’ye uyumunu ve üyeliğe olan yakınlığını değerlendirmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin durumunu AB İlerleme Raporlarındaki siyasi kriterler açısından incelemek ve çeşitli değişkenler bağlamında değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada 2005-2014 yılları arasında Türkiye için yayınlanan AB İlerleme Raporları ele alınmış ve metinlerin içerikleri siyasi kriterler yönünden analiz edilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Veriler, Nvivo 12 programı aracılığıyla analiz edilip yorumlanmıştır. Bulgular demokrasi ve hukukun üstünlüğü; insan hakları ve azınlıkların korunması; adalet, özgürlük ve güvenlik konularının oluşturduğu üç temanın incelenmesi sonucunda elde edilmiştir. Ayrıca çalışmada Ulusal Programlar ve Yasal düzenlemeler konusuna da değinilmiştir. Çalışmanın sonucunda ilerleme raporlarında siyasi kriterlerden en fazla yolsuzlukla mücadele, ayrımcılıkla mücadele ve kadına şiddet konularına eleştiri getirildiği görülmüş ve on yıllık süreç içerisinde Türkiye’nin halen yeterli düzeye erişemediği tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAB-Türkiye İlişkilerien_US
dc.subjectAnkara Antlaşmasıen_US
dc.subjectGümrük Birliğien_US
dc.subjectİlerleme Raporlarıen_US
dc.titleAvrupa Birliği-Türkiye ilerleme raporlarının siyasi kriterler açısından incelenmesi (2005-2014)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAkhundov, Javidan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record