Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAktaş, Munise Tuba
dc.date.accessioned2021-10-21T07:54:24Z
dc.date.available2021-10-21T07:54:24Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26244
dc.description.abstractBu çalışmada, bağımlılık hipotezinin ileri sürdüğü gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelir eşitsizliğini arttırdığı hipotezi test edilmektedir. Bu doğrultuda, çalışmada gelişmekte olan seçili 20 ülkeye ait 1999-2018 dönemini kapsayan veri seti dinamik panel veri analiz yöntemi olan Sistem Genelleştirilmiş Momentler Metodu ile tahmin edilmiştir. Yapılan analiz sonucu doğrultusunda çalışmanın hipotezi olan gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelir eşitsizliğini arttırdığı görülmüştür. Ayrıca teoride yer alan Bağımlılık Hipotezi de analiz bulguları itibariyle desteklenmektedir. Buna göre doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve gelir eşitsizliği arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki söz konusudur. Ayrıca modelin diğer açıklayıcı değişkenlerini oluşturan kamu harcamaları ve gini katsayısının gecikmeli değeri ile gelir eşitsizliği arasında istatistiksel olarak pozitif anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Diğer taraftan teknoloji ve enflasyon ile gelir eşitsizliği arasında negatif anlamlı bir ilişki olduğu ve son olarak modele eklenen kişi başı GSYH ve eğitim değişkenleri ile gelir eşitsizliği arasında sistematik bir ilişki olmadığı görülmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGelir Eşitsizliğien_US
dc.subjectDoğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarıen_US
dc.subjectSistem Genelleştirilmiş Momentler Metoduen_US
dc.subjectPanel Verien_US
dc.titleGelir eşitsizliği ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları : seçilmiş gelişmekte olan ülkeler üzerine ampirik bir incelemeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKaplan, Yeter


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record