Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzata, Erkan
dc.date.accessioned2021-10-26T05:54:33Z
dc.date.available2021-10-26T05:54:33Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26256
dc.description.abstractEnerji bir ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda ilerleme kaydetmesi için son derece önemli bir yere sahiptir. Enerjinin daha açık ifadeyle bu alanda ilk akla gelen ve en büyük paya sahip olan elektrik enerjisinin ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemedeki rolü göz önünde bulundurulduğunda bu alandaki uygulanacak politikalar son derece hayatidir. 1990–2017 verileri kullanılarak Türkiye için yapmış olduğumuz bu çalışmanın temel amacı, kısa ve uzun vadeli tahminlerin yanı sıra, ekonomik büyüme (GSYİH), yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tüketimi (RELC) ile yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarından elektrik tüketimi (URELC) arasındaki ilişkiyi sermaye (K) ve emeğin (L) ilave değişkenler olarak dahil edildiği çok değişkenli bir model yardımıyla ortaya koyarak iktisadi açıdan etkili ve uygulanabilir enerji politikaları önerilerinde bulunmaktır. Elde edilen bulgular ekonomik büyümeden yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi tüketimi serisine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisini savunan Koruma(Saklama) Hipotezi'ni doğrular niteliktedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYenilenebilir ve Yenilenemez Kaynaklardan Elektrik Tüketimien_US
dc.subjectEkonomik Büyümeen_US
dc.subjectARDL Sınır Testi Yaklaşımıen_US
dc.subjectToda-Yamamoto Nedensellik Analizien_US
dc.titleYenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki : Türkiye örneğen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAnatürk, Şerife


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record