Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEsen, Ethem
dc.date.accessioned2021-11-01T11:18:06Z
dc.date.available2021-11-01T11:18:06Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26281
dc.description.abstractDış ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, Merkantilizm döneminden itibaren iktisatçılar tarafından tartışılmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dış ticaretin ekonomik büyüme üzerinde yaratabileceği etki teorik tartışmaların yanında, ampirik çalışmalarda da incelenmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, 1980-2017 yılları arasındaki dönemde Afganistan için dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla yapılan birim kök testlerinde, her üç değişken birinci derecede durağanlık koşulunu sağladığı için eşbütünleşme testi yapılmıştır. Eşbütünleşme testinin sonucunda, değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Bu durum, her üç değişkenin uzun dönemde birlikte hareket ettiklerini göstermektedir. Daha sonra, değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve varlığını belirlemek amacıyla Granger nedensellik testi yapılmıştır. Uygulanan Granger nedensellik testinin sonuçlarına göre, ihracattan ekonomik büyümeye ve ekonomik büyümeden ihracata doğru çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bununla birlikte, ithalattan ekonomik büyümeye tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuş, ancak ithalat ve ihracat arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi saptanmamıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDış Ticareten_US
dc.subjectEkonomik Büyümeen_US
dc.subjectİhracaten_US
dc.subjectİthalaten_US
dc.subjectEşbütünleşmeen_US
dc.subjectGranger Nedenselliken_US
dc.titleDış ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki : "Afganistan örneği"en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorFarahmand, Muhammad Akbar


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record