Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2022-01-06T11:53:59Z
dc.date.available2022-01-06T11:53:59Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationYılmazyaşar, H. & Demirel Gökalp, Z. (2021). Amorium’da Yukarı Şehir İç Sur Kazıları (2014-2018) . Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (4) , 1017-1050 . DOI: 10.18037/ausbd.1039496en_US
dc.identifier.issn2667-8683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26433
dc.description.abstractBu makalenin konusu, 2014-2018 yılları arasında Amorium Kenti Yukarı Şehir’de İç Sur olarak tanımlanmış alanda gerçekleşen arkeolojik kazılardır. Bu çalışmada Amorium Kenti’nde Yukarı Şehir olarak tanımlanan höyüğün çevresini saran sur duvarları ile höyüğün güney batı köşesinde konumlandırılmış İç Sur’un mimari özellikleri ile oluşum ve değişim süreçlerine ilişkin bazı tespit ve öneriler tartışılmaktadır. Amorium tek bir sur sistemine sahip değildir. Kent Aşağı Şehir surları, Yukarı Şehir surları ve Yukarı Şehir surlarının güney batısında Aşağı ve Yukarı Şehir surlarının birleştiği köşeye konumlandırılmış İç Sur olmak üzere üç farklı evreye ait surlardan oluşan bir savunma sistemine sahiptir. Amorium’un savunma sistemine dair en erken atıf 11. yüzyıl Bizans tarihçisi olan Kedrenos’a aittir. Tarihçi kent surlarının İmparator Zenon tarafından inşa edildiğini bildirmektedir ki bu veri MS. 474-491 yıllarına işaret etmektedir. Kentte gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar da bunu doğrulamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada önce Amorium tarihinin ana hatları ele alınmış, Amorium sur sistemine dair kaynak ve yayınlara yansıyan veriler tartışılmış ve 2014-2018 yılları arasında İç Sur’da gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar ile şehir surlarına ilişkin bir perspektif sunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.18037/ausbd.1039496en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAmoriumen_US
dc.subjectBizansen_US
dc.subjectSelçukluen_US
dc.subjectOsmanlıen_US
dc.subjectİç Suren_US
dc.titleAmorium’da Yukarı Şehir İç Sur Kazıları (2014-2018)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1017en_US
dc.identifier.endpage1050en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYılmazyaşar, Hasan
dc.contributor.institutionauthorDemirel Gökalp, Zeliha


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess