Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2022-07-04T07:05:50Z
dc.date.available2022-07-04T07:05:50Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26630
dc.description.abstractOldukça köklü bir geçmişe sahip olan Birleşik Krallık sosyal güvenlik sistemi 14. yüzyıldan itibaren yoksullukla mücadele şeklinde ortaya çıkmıştır. Konuya ilişkin çeşitli yasalarla devlet, yoksulluğun önlenmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Birleşik Krallık sosyal güvenlik sistemi 20. yüzyılın ortalarında Beveridge raporundan da yararlanarak özgün halini almış; ancak bu sistem günümüzde de halen süren bir değişim ve dönüşümün muhatabı olmuştur. 1980’lere kadar yapılan irili ufaklı değişiklikler, Muhafazakâr Parti’nin on sekiz yıllık iktidarı boyunca yeni bir seyir izlemiş ve sistemin özelleştirilmesi yönünde çeşitli girişimlere rastlanmıştır. 1990’lı yıllar, yapısıyla oynanan sistemin hatalı veya eksik politikalarını düzeltme dönemi olmuştur. 1997 yılında iktidara gelen İşçi Partisi hükümetiyle sosyal güvenlik sisteminin değişimi yeni bir ivme kazanmış; üçüncü yol anlayışıyla sosyal güvenliğe ilişkin reform hareketleri gerçekleştirilmiştir. Bugün itibariyle Birleşik Krallık sosyal güvenlik sistemi primli sistem, primsiz sistem ve sağlık hizmetleri olmak üzere üç ana koldan faaliyet göstermektedir. Primli ve primsiz sistem kapsamında yapılan ödemeler ve yardımlar yaşlılık, malullük, ölüm, hastalık, analık, iş kazası ve işsizlik riskleri bakımından şekillenmektedir. Aile yardımları ise tamamen primsiz rejim uygulaması ile gerçekleştirilmektedir. Zamanla kısmi özelleştirme hamlelerine muhatap olan sağlık hizmetleri ise genel olarak vergilerle finanse edilmekte ve bu kapsamda sağlanan hizmetler iki basamaklı olarak gerçekleştirilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeveridge Raporuen_US
dc.subjectSosyal Yardımen_US
dc.subjectSosyal Sigortaen_US
dc.subjectTemel Emekliliken_US
dc.subjectİkinci Emekliliken_US
dc.titleTarihçesi ve bugünü İle Birleşik Krallık sosyal güvenlik sisteminin esaslarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage87en_US
dc.identifier.endpage122en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorEzer, Burcu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record