Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAğaoğlu, Esmahan
dc.date.accessioned2022-10-04T11:21:25Z
dc.date.available2022-10-04T11:21:25Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26872
dc.description.abstractBu araştırma meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerine sahip olma düzeylerini ve öğretmenlerin demografik özellikleri bağlamında bu algılarında farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Arattırmanın evreni 2020-2021 yılında Isparta ili meslek liselerinde görev yapan 865 öğretmenden, araştırmanın örneklemi ise bu evrenden basit tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilmiş 307 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Brestrich'in (1999) Dönüşümcü Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21 programından ve t-testi ile ANOVA analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda meslek lisesi öğretmenlerinin okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik düzeylerini yüksek düzeyde algıladıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin algılarında cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu, mesleki kıdem ve bulunduğu okuldaki çalışma süresi değişkenlerine göre anlamlı farklılık olmadığı, okulundaki öğretmen sayısı ve okulundaki öğrenci sayısı değiGkenlerine göre anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectDönüşümcü Liderliken_US
dc.subjectMeslek Lisesien_US
dc.subjectMesleki Eğitimen_US
dc.titleÖğretmen algılarına göre meslek lisesi okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKara, Hilal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record