Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBoyacı, Şerife Dilek
dc.date.accessioned2022-10-26T07:38:37Z
dc.date.available2022-10-26T07:38:37Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26886
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, İlkokul ikinci sınıf Türkçe dersiyle bütünleştirilen çocuklar için felsefe eğitimi uygulamalarının nasıl gerçekleştirildiğini belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modelinde bütüncül tek durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırma 2020-2021 eğitim öğretim yılında Bilecik ili Pazaryeri ilçesindeki bir ilkokulda gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile belirlendiği araştırmanın verileri 15.02.2021- 30.04.2021 tarihleri arasında Covid-19 pandemisi sebebiyle uzaktan eğitim yoluyla öğrenim gören 7 kız, 6 erkek toplam 13 öğrenci ve sınıf öğretmeninden toplanmıştır. Araştırmanın uygulama sürecinde uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan ders planları sınıf öğretmeni tarafından, uzaktan eğitim aracıyla Türkçe dersinde toplam 25 ders saatinde uygulanmıştır. Araştırmacı, katılımcı gözlemci olarak sürece dâhil olmuştur. Araştırma verileri; katılımlı gözlem, video kayıtları, öğretmen ve öğrencilerle uygulama sonunda gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış görüşmeler, araştırmacı günlüğü, öğretmen günlüğü, öğrenci ürünleri olmak üzere farklı veri toplama araç ve yöntemleriyle toplanmıştır. Araştırma verileri betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda ilkokul ikinci sınıf Türkçe dersinde çocuklar için felsefe eğitimi uygulamaları; dikkat toplama çalışması, uyaran sunumu, tartışılacak ana sorunun belirlenmesi, sorgulama grubu, değerlendirme ve pekiştirici felsefi etkinlik uygulamaları biçiminde altı aşamada gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar sırasında uzaktan eğitimle, dil becerileriyle, çocuklar için felsefe eğitimiyle ve diğer alanlarla ilişkili sorunlar yaşandığı belirlenmiştir. Bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmuş ve uygulamaya dair öğrenci ve öğretmen görüşleri paylaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇocuklar İçin Felsefe Eğitimien_US
dc.subjectTürkçe Dersien_US
dc.subjectUzaktan Eğitimen_US
dc.titleİlkokul 2. sınıf Türkçe dersinde çocuklar için felsefe eğitimi uygulamalarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKayaalp, Münevver


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record