Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSuğur, Nadir
dc.contributor.authorYiyit, İsmet
dc.date.accessioned2012-07-09T11:06:46Z
dc.date.available2012-07-09T11:06:46Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/2700
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 240097en_US
dc.description.abstractMağdur olma durumu "Ben" ve "öteki" ikiliğinde politik görünümler yaratır. Zulme uğramış kişiler veya toplumlar mağduriyetleri üzerinden ontolojik bir kopuş yaşadıklarında kendi anlam dünyalarını inşa ederler. Bu kopuş beraberinde söylem düzeyinde epistemolojik özerkliği getirir. Mağduriyet söylemi bağlamından kopan gerçekliği tüm imkanlarını kullanarak kutsallaştırır. Toplumlann "gaddar" karşısında düştükleri ekonomik, sosyal, politik ve dinsel yoksunluklar mağduriyet söyleminin kuşatıcılığı altında kutsallaştırılırken toplumların kolektif bilinçaltında yer edinirler. Mağduriyet söylemi bilinçaltında konumlanırken dinin ve tarihin çelişkileri ile beslenir ve her yeni mağduriyet eskisiyle bütünleşerek kutsal bir alan ortaya çıkarır. Politika kendi zemini gaddar-mağdur gerilimi üzerine inşa ettiğinde ise öz biçime, gerçek söyleme dönüşür. Politikanın üretken zemini adeta yok olurken, bu yoksunluk mağduriyetin devamını sağlayan bir ksır döngü yaratır. Mağduriyet söylemi Türk toplumunun ve Türk siyasal ha yatının içerisinde birbirinden farklı görünümler üretmiştir. Bu çalışma ise mağduriyet söyleminin görünümlerini "Adalet ve Kalkınma Partisi"nin söylem ve eylemlerinde izini sürmeyi amaçlamaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİslam ve siyaset -- Türkiyeen_US
dc.subjectDin ve siyaset -- Türkiyeen_US
dc.subjectDin sosyolojisien_US
dc.titleTürkiye'de mağduriyet söyleminde din ve siyaset ilişkisi : Adalet ve Kalkınma Partisi örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 157 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record