Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAğaoğlu, Esmahan
dc.date.accessioned2023-01-23T08:16:45Z
dc.date.available2023-01-23T08:16:45Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/27046
dc.description.abstractBu çalışma, okul müdürlerinin Covid-19 dönemi sürecinde öğretmen performansını iyileştirme çabalarına genel bir bakış sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırma, durum çalışması yaklaşımı ile nitel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak için araştırmacı gözlem, görüşme ve dokümantasyon gibi çeşitli veri toplama teknikleri kullanmıştır. Görüşme aşamasında, katılımcıların seçimi amaçlı örnekleme yoluyla yapılmıştır. Sonuç olarak, 7. Ortaokul (SMP) Budong-budong'da (Endonezya) 1 müdür ve 6 öğretmenden oluşan 7 kişi görüşmeye katılmıştır. Veri analizi sürecinde araştırmacı, verileri azaltma, verileri kategorize etme, verileri sunma ve son aşama olarak sonuç çıkarma olmak üzere çeşitli aşamaları gerçekleştirmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre müdürlerin Covid-19 pandemisi sürecinde öğretmen performansını iyileştirmeye yönelik rehberlik ve motivasyon sağlanması, öğretmenlerin kapasitesinin artması, değerlendirmelerinin uygulanması, rol model olması, ödül ve ceza verilmesi gibi çeşitli çabaları bulunmaktadır. Ayrıca araştırmanın sonuçları, 7. Ortaokul (SMP) Budong-budong'daki öğretmenlerin pandemi sırasındaki performansının 2 kategoriye ayrıldığını da ortaya koydu. Birinci kategori performansı düşen öğretmen grubu, ikinci kategori ise Covid-19 pandemisi öncesi ve sırasında performansında herhangi bir değişiklik yaşamamış öğretmenler grubudur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCovid-19 Pandemi Dönemien_US
dc.subjectMüdürün Çabasıen_US
dc.subjectÖğretmen Performansıen_US
dc.titleThe effort of principal in improving teacher performance during of covid-19 7th Junior high school (smp) Budong-Budong, Indonesiaen_US
dc.title.alternativeCovid-19 pandemi sürecinde öğretmen performansını geliştirmede okul yöneticisi çabalarının değerlendirilmesi : Budong-Budong,en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSunarto, Sunarto


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record