Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSuğur, Serap
dc.contributor.authorErgün, Gülcan
dc.date.accessioned2018-08-15T10:48:40Z
dc.date.available2018-08-15T10:48:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/2738
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 481660en_US
dc.description.abstractGünümüzde sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile birlikte politika yapma biçiminde ciddi bir değişim ortaya çıkmıştır. Kurumsallaşmış politika yapma biçimleri ve örgütlenme tarzlarının (temsili demokrasi, ekonomi ve/veya ideoloji temelli örgütlenmiş siyasal partiler) artık ihtiyaçlara cevap verememesi bu değişimin nedenlerinden biridir. Bir diğer neden ise gelişen iletişim teknolojilerinin insanlara sunduğu oldukça geniş kendini ifade etme olanaklarıdır. Bu teknolojilerin zaman ve özellikle de mekan algısında yarattığı değişim, fiziksel olarak yan yana olmayan insanların çeşitli konular etrafında kısa sürede bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmalarına imkan vermektedir. Kullanıcı katılımını mümkün kılan çeşitli medya ortamlarında hedefe yönelik olarak bir araya gelip gruplar oluşturan insanlar, ideoloji veya ekonomi temelli olmayan yeni bir örgütlenme pratiği ortaya koymaktadırlar. Bu gruplar kurumsal politikadan farklı yeni bir politika yapma tarzı ortaya koyarken, bu yeni politikanın aktörleri de olmaktadırlar. Kurumsal örgütlenme tarzları genellikle dikey, hiyerarşik, yüz yüze ilişkilerle tanımlanır. Yeni örgütlenme biçimlerinde ise vurgu yatay, hiyerarşik olmayan ağ biçimindeki ilişkilerdedir. Bu anlamda sosyal medyayı temel alan bu yeni örgütlenme biçimlerinin genellikle daha demokratik oluşu vurgulanır. Fakat bu çalışma sosyal medya temelli bu örgütlenme biçimlerinin hem demokratik hem de otoriter eğilimleri/ilişkileri bir arada bünyesinde barındırdığını iddia etmektedir. Ayrıca yeni politika yapma biçiminin bireysel eylemi ön plana çıkardığı varsayılmaktadır. Ancak çeşitli toplumsal olayların gösterdiği gibi bireysel eylemler her an toplumsal eyleme dönüşebilmektedir. Sanal ve fizik gerçeklikte olduğu gibi burada da iki yönlü, diyalektik bir ilişki söz konusudur. Bu çalışmada çeşitli siyasal grupların sosyal medya üzerinden politika yapma biçimleri incelenerek, yeni politika yapma biçiminin özellikleri ve kurumsallaşmış politika yapma biçiminden ayrıldığı noktalar belirtilecektir. Twitter kullanımı üzerinden ve çeşitli temalar çerçevesinde incelenecek siyasal grupların birbirinden farklı gruplar olması, farklı kesimlerdeki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymak açısından önemsenmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal medyaen_US
dc.subjectTwitteren_US
dc.titleTürkiye'de sosyal medya ve yeni politika yapma biçimlerien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVI, 190 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record