Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBilim, Cahit
dc.contributor.authorKaya, Sezgin
dc.date.accessioned2015-10-15T05:13:25Z
dc.date.available2015-10-15T05:13:25Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/2796
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 338517en_US
dc.description.abstractTarihte ordusu olmayan hiçbir devlet yoktur. Ordular, devletlerin hem kuruluşları esnasında hem de kurulan devletin varlığını devam ettirebilmesi sürecinde en etkili unsurlardır. Güçlü bir ordu güvenliğin teminatıdır. Ordusu zayıf olan devletlerinyaşama şansı yoktur. Dünya tarihi bunun örnekleriyle doludur. Türkler, tarihlerinin her döneminde orduya önem vermiş ve askeri yapılarını daima geliştirmeye gayret etmiş bir millettir. Bu durum Osmanlı Devleti döneminde de gelişerek devam etmiştir.Beylikten devlete geçiş yıllarında, askeri kuvvetleri atlı aşiret birliklerinden ibaret olan Osmanlı Devleti'nde ordu denilince akla kara ve deniz orduları gelmektedir. Çalışmamızda "Tanzimat Dönemi Osmanlı Kara Ordusu" incelenmiştir. Ana konuya değinmeden önce; Osmanlı ordusunun genel durumu, ülkenin yönetiminde ve dolayısıyla orduda görülen zafiyetler, bu zafiyetlerin giderilmesi çabaları, yenilgiler ve çözüm arayışları ile III. Selim dönemine kadar orduda yapılan ıslahatlar değerlendirilmiştir. Orduda meydana gelen bozulmayı gören ve askeri yapıda "Nizam-ı Cedid" adını verdiği modern bir ordu kurmaya çalışan III. Selim olmuştur. III. Selim ve Yeniçeri Ocağını kaldırarak Asakir-i Mansure-i Muhammediye isimli orduyu kuran II. Mahmut Türk yenileşme tarihinin en önemli iki padişahıdır. Her iki padişahın döneminde gerçekleştirılmiş olan reformlar sayesinde, modern ordunun temelleri oluşturulmuş, eğitimli subay yetiştirilmesi yolunda önemli adımlar atılmıştır. Harp Okulu'nun açılmasından ve Tanzimat'ın ilanından sonra orduya verilen önem artmış, Sultan Abdülmecid döneminde ordu yeniden düzenlemiştir. Çalışmamızın birinci bölümünde "Osmanlı Klasik Döneminde Ordu", ikinci bölümünde "Tanzimat Döneminde Ordu" ve "Tanzimat Dönemi Türk Ordusunun Teşkilat Yapısı" incelenmiştir. İncelememiz esnasında yayınlanmış eserlerden, Osmanlıca eserlerden ve arşiv belgelerinden yararlanmaya çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiye -- Tarih -- Mahmut II, 1808-1839en_US
dc.titleTanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 101 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record