Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğru, Halime
dc.contributor.authorBüyükbaş, Burcu
dc.date.accessioned2007-04-10T13:28:09Z
dc.date.available2007-04-10T13:28:09Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/2799
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 353738en_US
dc.description.abstractOsmanlı Devleti'nin Sağ koldaki en önemli bölgelerinden biri olan Dobruca XIX. Yüzyılda Özi Eyaletinin Varna Sancağına bağlı kazalardan oluşuyordu. Bölge hem ekonomik hem de askeri açıdan vazgeçilmez bir öneme sahipti. Burada yetiştirilen hububat ve hayvanlar bölgenin ihtiyacından başka sarayın ve İstanbul'un günlük tüketimine de karşılık veriyordu. Ayrıca Dobruca'nın Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Haçlılar, Duraklama devrinden itibaren de Ruslar ile yapılan savaşlara sahne olması ve bu bölgede bulunan akıncıların Osmanlı ordusuna katılması bölgenin askeri konumunu arttırdı. Osmanlı İmparatorluğu'nun Rumeli'de fetihlere başlamasından itibaren iskan politikası dahilinde buraya yerleştirilen Müslim ahali bölgenin elden çıkmasına dek yerli Gayri Müslim ahali ile birlikte yaşamıştır. Zamanla fetihlerin artması ve iskan politikasına devam edilmesi sonucu Türk ve Müslüman ahali bölgede çoğunluğu oluşturmuştur. 1844 yılında yapılan nüfus sayımından elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan temettuat Defterleri'nin verdiği bilgiler de bu yöndedir. Bu tarihten itibaren Rusya'nın Balkan devletleri üzerinde uyguladığı Panslavist politika sonrası Balkan ulusları tek tek ayaklanmış I. Dünya Savaşı öncesi Rumeli'de Osmanlı toprağı kalmamıştır. Burada bulunan Türk ve Müslüman ahali bölgeyi terketmek zorunda bırakılmıştır. Dobruca bölgesine ait temettuat defterlerinden elde edilen bilgiler tablolar halinde sunulmuştur. Buna göre bölgede yoğun bir Türk ve Müslüman nüfus ikamet etmekte ve bunları çoğunluğu Hristiyan olan Gayri Müslim halk izlemektedir. Bölge halkı geçimlerini çoğunlukla tarım, küçükbaş hayvancılık ve ticaret ile sağlamaktadır. Bölgede bulunan meslek sahiplerinin sanayileşme yönünde yeni filizlenen çalışmaları ise Osmanlı-Rus savaşları sonrası darbe almış ve istenen verim alınamamıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkler -- Dobruca (Romanya ve Bulgaristan) -- Tarihen_US
dc.subjectDobruca (Bulgaristan ve Romanya) -- Nüfus sayımı, 1844en_US
dc.title1844 nüfus sayımına göre Dobrucaen_US
dc.title.alternativeBin sekiz yüz kırk dört nüfus sayımına göre Dobruca.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 265 y. : 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record