Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKartal, Ali
dc.contributor.authorSarışık Çiçek, Dönüş
dc.date.accessioned2014-03-17T15:53:22Z
dc.date.available2014-03-17T15:53:22Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/2846
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 151513en_US
dc.description.abstractTürkiye, artan yatak kapasitesi ve turizm gelirleri ile dünya turizm pazarında %1.3'lük bir pay almaktadır ve turist kabul eden ülke sıralamalarında da 19. sıraya yükselmiş durumdadır. Ancak, bu gelişme, küreselleşen turizm sektöründe yer alan otel işletmelerini, değişen çevresel koşullar tarafından belirlenen yoğun bir rekabet ortamıyla karşı karşıya bırakmıştır. Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinde fiyat oluşum sürecini incelemek ve yöneylem araştırma yöntemlerinden biri olan dinamik programlama modelini bir otel işletmesinde uygulayarak en yüksek kazancı sağlayacak oda fiyatını belirlemektir. Çalışmanın birinci bölümünde, otel işletmeleri ve otel işletmelerinde oda fiyat oluşumu ele alınmış, ikinci bölümde dinamik programlama tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde ise dinamik programlama bir otel işletmesinde uygulanarak en iyi kazancı sağlayacak oda fiyatı belirlenmeye çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOteller, lokantalar, vb. -- Muhasebeen_US
dc.subjectOteller, lokantalar, vb. -- Maliyet kontrolüen_US
dc.subjectOteller, lokantalar, vb. -- Fiyatlaren_US
dc.titleOtel işletmelerinde dinamik programlamaya dayalı oda fiyatının belirlenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 92 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record